Tiedekunta

Akateemista uskonnon asiantuntijuutta vuodesta 1640

Teologinen tiedekunta kouluttaa uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita. Tehtävämme on harjoittaa korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta uskontoon ja teologiaan liittyvissä historiallisissa, käsitteellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä. Tiedekunta on uskonnollisiin ja vakaumuksellisiin katsomuksiin sitoutumaton kansainvälinen tiedeyhteisö.

Opiskelijamäärältään olemme Euroopan suurimpia teologian alalla. Perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita tiedekunnassa on yhteensä lähemmäs 2 000. Vuosittain tiedekunnasta valmistuu noin 150 teologian maisteria sekä 15 teologian tai filosofian tohtoria. Opetus- ja tutkimushenkilöstöä tiedekunnassa on noin 130. Täydentävän rahoituksen osuus tiedekunnan budjetista on yli 40 %.

Kaudella 2014–2019 tiedekunnassa toimii kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimuksen huippuyksikköä: Järki ja uskonnollinen hyväksyminen ja Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa. Lisäksi tiedekunnassa toimii kaudella 2018–2025 yhteistyössä humanistisen tiedekunnan kanssa Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen huippuyksikkö Muinaisen Lähi-idän imperiumit.