Ruotsinkieliset asiantuntijat

Maatalous- ja metsätieteet

 • Bo Dahlin: logistiikka
 • John Sumelius: maatalouden liiketaloustiede

Käyttäytymistieteet

 • Gunilla Holm: pedagogiikka, Justice in Education
 • Fritjof Sahlström: pedagogiikka, opettajakoulutus

Bio- ja ympäristötieteet

 • Liselotte Sundström: ekologia och evolututiobiologia
 • Kristina Lindström: kestävä kehitys

Humanistiset tieteet

 • Hanna Lehti-Eklund: pohjoismaiset kielet
 • Ebba Witt-Brattström: pohjoismainen kirjallisuus
 • Jan Lindström: pohjoismaiset kielet
 • Henrik Meinander: demokratiahistoria, Suomen itsenäisyys
 • Jan von Plato: filosofia
 • Jan-Ola Östman: pohjoismaiset kielet

Oikeustiede

 • Dan Frände: rikos- ja prosessioikeus
 • Marcus Norrgård: oikeustiede, Vaasa
 • Olli Ryynänen: julkisoikeus
 • Ellen Eftestøl-Wilhelmsson: siviili- ja kauppaoikeus

Matematiikka ja luonnontieteet

 • Mats Gyllenberg: soveltava matematiikka (biomatematiikka)
 • Kai Nordlund: fysiikka
 • Dage Sundholm: kemia
 • Mats Stjernberg: kaupunki- ja lähiötutkimus, maantieteelliset tilastot
 • Krister Lindén: kieliteknologia ja -lingvistiikka, robottien ja ihmisten välinen dialogi

Lääketiede

 • Tom Böling: patologia
 • Oskari Heikinheimo: gynekologia
 • Tiina Paunio: psykiatria, Helsinki
 • Jesper Ekelund: psykiatria, Vaasa
 • Johan Eriksson: yleislääketiede
 • Eija Kalso: kipulääketiede
 • Pertti Panula: biokemia
 • Caj Haglund: kirurgia
 • Mikael Knip: pediatriikka
 • Asko Järvinen:rokotukset, antibiootit
 • Tom Pettersson: reumatologia, tulehdukset

Yhteiskuntatieteet

 • Helena Blomberg-Kroll: sosiaalityö
 • Jan-Erik Lönnqvist: sosiaalipsykologia ja psykologia
 • Tom Moring: viestintä
 • Elina Oinas: sosiologia
 • Stefan Sjöblom: valtio-oppi, hallinto
 • Jaana Hujanen: journalistiikka
 • Ilse Julkunen: sosiaalityö
 • Karmela Liebkind: sosiaalipsykologia
 • Jan Sundberg: yleinen valtio-oppi

Eläinlääketiede

 • Anna Valros: kotieläinhygienia
 • Maria Fredriksson-Ahomaa: elintarviketurvallisuus