Tutkimus

Hankkeessa tehdään kielididaktista, foneettista ja kieliteknologista tutkimusta.

Suullisen vuorovaikutuksen arvioinnissa ei vieraiden kielten opetuksessa ole perinteisesti otettu huomioon visuaalisia eikä prosodisia piirteitä, vaikka tiedämme, että ne ovat keskeisiä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lisää tutkimusta tarvitaankin vuorovaikutuksen kielellisistä ja nonverbaalisista piirteistä suomen oppijoiden paritehtävissä.

AASIS perustuu aiemmassa DigiTala-hankkeessa (Suomen Akatemia 2019-2023) saatuihin tuloksiin ja kokemuksiin. DigiTalassa kehitimme automaattiseen puheentunnistukseen ja arviointiin perustuvan työkalun arvioida, joka myös antoi automaattista palautetta suomen ja ruotsin oppijoille. Digitalan tutkimus

Puheesta jo mitattavissa olevien puheen piirteiden (esim. tehtävän suorittaminen, ääntäminen, sujuvuus, laajuus ja tarkkuus) lisäksi AASIS-hankkeessa tutkitaan myös äännähdyksiä ja kehonkieltä (prosodiset ja nonverbaaliset vihjeet, esim. kasvojen ilmeet, eleet, päänliikkeet, hiljaisuudet, päällekkäinen puhe, vuoronvaihto). AASIS-hankkeessa kerättävä aineisto videoidaan, koska keskitymme oppijoiden suulliseen vuorovaikutukseen dialogitehtävissä.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään kielten opetukseen (Helsingin yliopisto), puheen- ja kielenkäsittelyyn (Aalto yliopisto) sekä fonetiikkaan (Jyväskylän yliopisto) liittyvää osaamista. Ihmiset

Osallistujan tiedoite ja tietosuojaseloste ovat saatavilla suomeksi.