Vieraskielisen suullisen vuorovaikutuksen automaattinen arviointi

AASIS-hankkeen (Suomen Akatemia 2023-2027) konsortiossa yhdistyvät puheen- ja kielenkäsittelyn, kielikasvatuksen ja fonetiikan asiantuntemus Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta. Nykyinen hanke pohjautuu konsortion edellisen DigiTala-hankkeen tuloksiin (Suomen Akatemia 2019-2023). Puheen lisäksi tutkimme nonverbaalisten piirteiden kuten katseen, eleiden ja kehonliikkeiden vaikutusta vuorovaikutuksessa ja kielitaidon arvioinnissa.

AASIS-hanke