Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Hankkeessa kehitetään vuorovaikutuksen automaattista arviointia

Hankkeessa kehitetään vuorovaikutuksen automaattista arviointia 

Pyydämme sinua osallistumaan Aasis-hankkeen tutkimukseen (Automatic assessment of spoken interaction in second language, helsinki.fi/aasis). Hanke kokoaa yhteen pedagogiikan, teknologian ja fonetiikan asiantuntijoita tutkimaan suomi toisena kielenä -oppijoiden vuorovaikutusta dialogisissa puhetehtävissä. Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimukseen perustuva automaattinen työkalu kielenoppijoiden suullisen vuorovaikutuksen arviointiin laajentamalla konsortion edellisessä DigiTala-hankkeessa (Suomen Akatemia 2019–2023) kehitettyä työkalua. 

Aasis-hankkeessa tutkimme suomenoppijoiden puheen lisäksi nonverbaalisia piirteitä, kuten katsetta, eleitä ja kehon liikkeitä vuorovaikutuksessa ja kielen arvioinnissa. Aasis-hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (2023–2027) ja hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä.  

Tutkimme suullista vuorovaikutusta ja osallistujien näkemyksiä 

Keräämme hankkeessa noin 300 aikuiselta suomen kielen oppijalta ääni- ja videonauhoitettuja puhetehtäviä, jotka sisältävät sekä monologi- että pareittain suoritettavia dialogitehtäviä. Videonauhoitettuja puhetehtäviä arvioi n. 20 ihmisarvioijan joukko, joka koostuu esimerkiksi kieltenopettajista ja suomen kielen asiantuntijoista. Lisäksi nauhoituksia analysoidaan käyttämällä erilaisia tutkimusmenetelmiä, kuten akustisia analyysejä ja algoritmipohjaisia kasvojen ilmeanalyysejä. Oppijoiden suorituksia, ihmisten antamia arvioita ja vuorovaikutuksen analyysiä käytetään automaattisten arviointimallien opettamiseen ja testaamiseen. Lisäksi kyselyillä ja haastatteluilla kerätään opiskelijoiden taustatietoja ja näkemyksiä esimerkiksi automaattisesta arvioinnista ja puhetehtävistä. Kyselyillä ja haastatteluilla kerättyjä tietoja käytetään esimerkiksi puhetehtävien mielekkyyden tutkimiseen.

Suomen kielen oppijana pyydämme sinua osallistumaan kahteen monologi- ja neljään dialogi-puhetehtävään, jotka videoidaan. Sinua pyydetään myös täyttämään ennakko- ja jälkikysely. Osallistuminen, mukaan lukien puhetehtävät sekä ennakko- ja jälkikyselyt, kestää arviolta 1 tunnin. Lisäksi käytämme hankkeessa erilaisia tutkimusmenetelmiä, kuten algoritmipohjaisia kasvojen ilmeanalyysejä, ja testaamme uusia menetelmiä, kuten katseenseurantaa. Joitakin osallistujia pyydetään osallistumaan katseenseurantatutkimukseen. Osallistujille kerrotaan tarkemmin käytetyistä menetelmistä ennen aineistonkeruuta. Joitakin osallistujia pyydetään myös osallistumaan haastatteluun, jossa selvitetään heidän näkemyksiään puhetestistä. 

Osallistuminen on vapaaehtoista, tietojasi käsitellään huolellisesti 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen, keskeyttää osallistumisen tai peruuttaa jo antamasi suostumuksen syytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana. Tästä ei aiheudu sinulle kielteisiä seurauksia eikä vaikuta muuhun kielitaidon arviointiin (esimerkiksi kurssiarvosanaan).

Henkilötietojasi käsitellään hankkeessa luottamuksellisesti, ja ne säilytetään yliopistojen tallennustiloissa, joihin vain hankkeen jäsenillä ja yhteistyökumppaneilla on pääsy. Suorat tunnistetiedot, kuten nimet ja yhteystiedot, poistetaan aineistosta, mutta sinut voidaan kuitenkin tunnistaa ääni- ja videotallenteista. Hankkeessa kerätyt tutkimusaineistot poistetaan yliopistojen käyttämiltä tallennusvälineiltä viiden vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä (2032) ja yhteystiedot hankkeen päättyessä.  

Tässä tutkimuksessa kerätty aineisto on hyödyllistä myös muussa kieltenoppimiseen liittyvässä tutkimuksessa. Siksi pyydämme lupaasi tallentaa aineistosi (ääni- ja videotallenteet, kysely- ja haastatteluvastaukset, taustatiedot ja suostumus ilman suoria tunnistetietoja) Kielipankkiin (tai vastaavaan luotettuun arkistoon). Tutkimukseen osallistuminen ei edellytä luvan antamista aineiston tallentamiseen Kielipankkiin. Kielipankissa oleva aineisto on käytettävissä vain asianmukaisiin tutkimustarkoituksiin, ja siihen pääsee käsiksi vain hakemalla erillistä henkilökohtaista käyttöoikeutta.  

Lisätietoa saatavilla 

Tarkempaa tietoa tietojesi käsittelystä löydät hankkeen tietosuojailmoituksesta. Lisätietoja tutkimuksesta antaa Raili Hilden, +358504482514, raili.hilden@helsinki.fi. Tutkimushankkeen vastuulliset tutkijat ovat professori Raili Hilden Helsingin yliopistosta (kielikasvatus, yhteistyö sidosryhmien kanssa), yliopistonlehtori Mikko Kuronen Jyväskylän yliopistosta (fonetiikka, puheanalyysi ja arvioijien koulutus) ja professori Mikko Kurimo Aalto-yliopistosta (puheen- ja kielenkäsittely, automaattinen arviointi). 

Kiitos osallistumisestasi!

 

21.03.2024