Ihmiset

Otathan yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä tutkimushankkeesta
Raili Hildén

Apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

Toimin konsortion johtajana ja vastaan erityisesti hankkeen pedagogisesta ja kielitaidon arviointiin liittyvästä osuudesta Helsingin yliopistossa. Ylläpidän yhteyksiä yhteistyötahoihin.

Asiantuntijuus: kielipedagogiikka, kieltenopetus, kielitaidon arviointi, opettajatutkimus, opettajankoulutus, arvioinnin seuraukset, suullisen kielitaidon arviointi, oppija-autonomia

Raili Hildénin profiili

Mikko Kurimo

Professori

Aalto-yliopisto

Tutkin koneoppimista puhe- ja kieliteknologiassa, kuten puheentunnistusta, synteesiä, hakua, kääntämistä ja kielitaidon arviointia. AASIS-projektissa johdan puheteknologista tutkimusta ja ylläpidän yhteyttä muihin tähän liittyviin projekteihin Aallon tutkimusryhmässäni. Puheen- ja kielenkäsittelyn alalla Aallon tutkimustuloksia on hyödynnetty laajasti avoimien työkalujen ja datan, kuten Morfessor, VariKN, TheanoLM, AaltoASR, DSPCon, WebCon, Finnish Parliament speech corpus sekä Lahjoita puhetta kautta.

Asiantuntijuus: puheentunnistus, puheen- ja kielenkäsittely, kieliteknologia, koneoppiminen

Mikko Kurimon profiili englanniksi

Mikko Kuronen

Yliopistonlehtori

Jyväskylän yliopisto

Tutkin hankkeessa L2 puhenäytteitä foneettisesta näkökulmasta ja tarkastelen suullisen kielitaidon arvioinnissa relevantteja ääntämispiirteitä. Lisäksi osallistun arviointikoulutuksen järjestämiseen opettajille.

Asiantuntijuus: fonetiikka, fonologia, ääntämisen arviointi, kuulija-arviot

Mikko Kurosen profiili ruotsiksi

Ari Huhta

Professori

Jyväskylän yliopisto

Tutkin oppimista tukevaa arviointia (esim. diagnostista ja formatiivista arviointia), itsearviointia, palautetta, kirjoittamisen arviointia, tietokoneavusteista arviointia sekä kielenoppimisen tutkimuksen ja kielitaidon arvioinnin näkökulmien yhdistämistä.

Ari Huhdan profiili

Anna von Zansen

Tutkijatohtori

Helsingin yliopisto

Työtehtäväni painottuvat tutkimushankkeen pedagogiseen puoleen. Työskentelen opettajien, kielen oppijoiden ja ihmisarvioijien kanssa. Valmistelen materiaalit aineistonkeruuta varten ja varmistan, että tehtävät ja arviointikriteerit ovat toimivia. Tutkimukseni keskittyy suomen oppijoiden nonverbaaliseen viestintään ja visuaalisiin vihjeisiin kuten pään liikkeisiin, eleisiin, katseeseen ja ilmeisiin. 

Asiantuntijuus: digitaaliset kielikokeet, opetusteknologia, kielitaidon arviointi, Many-facet Rasch measurement, nonverbaaliset visuaaliset vihjeet

Anna von Zansenin profiili

Maria Kautonen

Tutkijatohtori

Jyväskylän yliopisto

Työni hankkeessa keskittyy vuorovaikutuksen foneettisten piirteiden ja prosodian analyysiin suomenoppijoiden L2-puheessa.

Asiantuntijuus: toisen ja vieraan kielen (L2) ääntäminen, puheen arviointi, vuorovaikutuksen fonetiikka

Ragheb Al-Ghezi

Tohtorikoulutettava

Aalto-yliopisto

Roolini hankkeessa on suunnitella ja soveltaa toisen kielen puheen automaattista arviointia. Arvioinnin kohteena on toisen kielen puhujan ääntäminen, sanasto ja kielioppi. Tutkiessani käytän johtavia luonnollisen kielen käsittelyn menetelmiä.

Asiantuntijuus: luonnollisen kielen käsittely, automaattinen puheentunnistus, toisen kielen arviointi, CEFR-tasot

ragheb.al-ghezi@aalto.fi

Yaroslav Getman

Tohtorikoulutettava

Aalto-yliopisto

Tehtäväni hankkeessa liittyvät automaattisen kielitaidon arvioinnin ja puheentunnistuksen kehittämiseen.

 Asiantuntijuus: puheentunnistus, luonnollisen kielen käsittely

Yaroslav Getmanin profiili

Nhan Phan

Tohtorikoulutettava

Aalto-yliopisto

Tutkimukseni keskittyy käytännön kielenoppimissovellusten kehittämiseen uusimman puhe- ja kieliteknologian avulla. Aiheita, joita käsittelen ovat L2 ääntämisen harjoittelu, puheharjoitukset itseopiskelua varten ja interaktiiviset puhutut dialogit.

Asiantuntijuus: automaattinen puheentunnistus, tietokoneavusteinen kielenoppiminen

Nhan Phanin profiili

Ekaterina Voskoboinik

Tohtorikoulutettava

Aalto-yliopisto

ekaterina.voskoboinik@aalto.fi

Sanna Lun

Opinnäytetyöntekijä

Aalto-yliopisto

Opinnäytetyössäni tarkastelen olemassa olevien tietokokonaisuuksien optimointia, minkä kautta automaattisen puheentunnistuksen ja automaattisen puhumisen arviointijärjestelmän mallien suorituskyky paranee. Tutkittaviin menetelmiin kuuluvat datan lisääminen, datan uudelleen näytteenotto ja opetussuunnitelmaoppiminen.

tin.lun@aalto.fi

Maikki Heijala

Opinnäytetyöntekijä

Helsingin yliopisto

Opinnäytetyöni koskee verkkotyökalun konseptointia.

Asiantuntijuus: opetus ja opettaminen, suomen kieli, tietojenkäsittelytiede

maikki.heijala@helsinki.fi

Ilona Lähteenmäki

Tutkimusavustaja

Helsingin yliopisto

Työskentelen tutkimusavustajana hankkeessa. Avustan aineistokeruun toteuttamisessa, analyysissä sekä raportoimisessa. Lisäksi avustan julkaisutoimintaa edistävissä tehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä.

ilona.lahteenmaki@helsinki.fi
 

Yhteistyökumppanit

Heini Kallio, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, Heini Kallion profiili

Pentti Henttonen, projektikoordinaattori, Helsingin yliopisto, Pentti Henttosen profiili

Lars-Erik Malmberg, professori, University of Oxford Lars-Erik Malmbergin profiili