Uusi lukuvuosi tuo mukanaan uutta virtaa kehittämistyöhön

Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden uusi lukuvuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Hankekokonaisuus on vahvistunut viidellä uudella OKM:n rahoittamalla hankkeella. Hankejohtajien tapaamisessa on viritelty uusia yhteistyökuvioita. Lisäksi opettajankoulutusfoorumin seminaarit kokosivat kansallisesti yhteen lukuisia opettajankoulutuksen kehittämistyössä mukana olevia toimijoita.

Hankekokonaisuus vahvistunut entisestään

Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankekokonaisuus käynnistyi syksyllä 2017 12 kehittämishankkeen voimin. Kesäkuussa 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi viidelle uudelle Helsingin yliopiston kehittämishankkeelle erityisavustuksen. Uudet hankkeet ovat myös mukana hankekokonaisuudessa ja tuovat lisää asiantuntemusta ja uusia ideoita yhteistyön vahvistamiseen.

Uusien hankkeiden sisällöissä korostuvat erityisesti opettajan arviointiosaamisen, varhaiskasvatuksen ja opetus- ja kasvatusalan johtamisen teemat. Risto Hotulaisen ja Inkeri Ruokosen johtamassa KAARO-hankkeessa kehitetään kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkostoa. Kaisa Hahlin johtama kehittämishanke keskittyy varhennettuun kieltenopetukseen. Saila Poulter johtaa hanketta, jossa kehitetään varhaiskasvattajien osaamista päiväkodin katsomukselliseen moninaisuuteen ja katsomuskasvatukseen liittyen. EduLeaders on kehittämis- ja tutkimushanke, joka vahvistaa kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoja Elina Fonsénin ja Arto Kallioniemen johdolla. Kalle Juutin johtaman hankkeen keskiössä on oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion luonnontieteiden projektioppimisessa.

Tutustu tarkemmin uusiin hankkeisiin ja heidän kehitystyön suunnitelmiin täällä!

Uusien ja vanhojen hankkeiden johtajat tapasivat

Kehittämishankkeiden kokoaminen hankekokonaisuudeksi mahdollistaa innovatiivisen yhteistyön hankkeiden kesken ja edistää kehitystyön tulosten jalkauttamista. Hankejohtajat tapaavat säännöllisesti ja tämänkin syksyn yhteistyökuvioita on jo ehditty ideoimaan laajan joukon kesken 6.9.2018. Tapaamisessa uudet hankkeet esittäytyivät ja vanhat hankkeet kertoivat ajankohtaisia kuulumisiaan. Keskustelujen lomassa hankkeiden oli luontevaa jakaa monialaista asiantuntemustaan ja kertoa kehittämistään malleista ja muista hanketyöhön liittyvistä hyvistä käytännöistä. Tapaamisessa pohdittiin myös keinoja kehittämishankkeiden tuotosten jalkauttamiseksi osaksi opettajankoulutuksen käytäntöjä.

Hankejohtajien tapaamisen tarkempi muistio on luettavissa täällä!

Opettajankoulutuksen kehittäjät ympäri Suomen kohtasivat Helsingissä

Heti syyslukukauden aluksi myös opettajankoulutusfoorumin seminaarit toivat kansallisesti hanketoimijoita yhteen. 10.9.2018 järjestettiin OKM:n rahoittamien uusien kehittämishankkeiden kick off –seminaari, jossa hanketoimijat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kehittämishankkeiden suunnitelmiin. 11.9.2018 puolestaan järjestettiin opettajankoulutuksen kehittämistyössä mukana oleville toimijoille digitalisaatio-teemainen seminaari. Helsingin yliopistosta dosentti Liisa Ilomäki esitteli virtuaaliopetukseen liittyvää kehittämishankettaan ja sai erittäin kiinnostuneen vastaanoton yleisöltä.  Lisäksi Helsingin yliopiston apulaisprofessori Kalle Juuti esitelmöi digitalisaatiosta opettajankoulutuksessa. Hän pohti erityisesti, miten digitalisaatio vaikuttaa pedagogiikkaan ja arviointikäytäntöihin sekä millaiset opetusteknologiset ratkaisut hyödyttävät oppimisprosessia. Seminaaripäivä sisälsi myös muita kiinnostavia esitelmiä, pienryhmätyöskentelyä ja verkostoitumista.