Opettajankoulutuksen kehittämisen konferenssi 7.2.2019

Opettajankoulutuksen tutkimusperustaisen kehittämisen konferenssi ”Towards Sustainable Research and Pedagogies in Teacher Education” järjestetään torstaina 7.2.2019 Minerva-torilla. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, kuinka opettajankoulutus uudistuu Helsingin yliopistossa 18 kehittämishankkeen voimin.

Opettajankoulutuksessa huomioidaan koulujen uudistustarpeet

Varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintaympäristöissä tapahtuu paljon muutoksia, jotka vaativat opettajilta uutta asiantuntemusta ja osaamista. Tämä edellyttää myös opettajankoulutuksen uudistamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien kehittämishankkeiden avulla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Helsingin yliopiston 18 kehittämishanketta keskittyy opettajankoulutuksen oppimisympäristöjen ja pedagogiikkojen kehittämiseen. Keskiössä on myös opettajien pedagogisen osaamisen ja vuorovaikutus- ja johtamisosaamisen kehittäminen. Kehittämistyössä on erityisen tärkeää eri osapuolten ja sidosryhmien välinen yhteistyö.

Puheenvuoroja opettajankoulutuksen ajankohtaisista teemoista

7.2.2019 järjestettävässä opettajankoulutuksen tutkimusperustaisen kehittämisen konferenssissa kuullaan kansainvälisistä ja kansallisista näkökulmista käsin missä opettajankoulutuksen kehittämistyössä ollaan menossa tällä hetkellä. Pääpuhujana on professori Viv Ellis (King’s College London). Näkökulmia suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistyöhön avaa professori Jari Lavonen, joka toimii myös kansallisen opettajankoulutusfoorumin puheenjohtajana. Konferenssin avaa Helsingin yliopiston kehittämishankekokonaisuuden johtaja professori Auli Toom.

Hankkeiden kehittämistyö konferenssin keskiössä

Helsingin yliopiston kehittämishankkeissa on mukana laajasti opettajankoulutuksen asiantuntijoita, jotka ovat hyvin konkreettisella tasolla pohtineet millaista osaamista tulevaisuuden opettajat tarvitsevat ja miten tähän tarpeeseen voidaan vastata opettajankoulutuksessa. Kehitystyön tuloksena on syntynyt uusia toimintamalleja, kursseja, koulutuskokonaisuuksia, yhteistyöverkostoja ja opetusmateriaalia opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Konferenssissa kuullaan viiden hankkeen esitykset heidän ratkaisuistaan. Lisäksi kaikki 18 hanketta ovat hanketorilla mukana kertomassa omista ideoistaan ja ajatuksistaan opettajankoulutuksen uudistamiseen liittyen.

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan opettajankoulutuksen uudistamisesta!

Lisätietoja konferenssista. Konferenssi on avoin ja ilmainen kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan e-lomakkeella.

Tutustu tarkemmin esittäytyviin hankkeisiin: