Promootiotoimikunta

Teologisen tiedekunnan promootiotoimikunta 2023 (kuva: Lauri Laine – Academic Events Photography)
Promoottori Martti Nissinen

TT, dosentti Martti Nissinen (s.1959) on Vanhan testamentin eksegetiikan professori. Hän suoritti tohtorin tutkintonsa vuonna 1992 Helsingin yliopistossa, jossa hän on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut assistenttina (1985–1994), Suomen Akatemian tutkijana (1994–2002) sekä Raamatun ja muinaisitämaisen kirjallisuuden professorina (2002–2007). Nissinen johti Suomen Akatemian tutkimushanketta ”Galilea rautakaudella” (2012–2016) sekä huippuyksikköä ”Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa” (2014­–2019). Hän toimi myös Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtajana (2010–2021). Nissinen tutkii profetiailmiötä sekä sukupuolta (rakkausrunoutta, maskuliinisuutta ja homoerotiikkaa) muinaisen itäisen Välimeren ja Mesopotamian kulttuuripiirissä.  Hän on Helsingin yliopiston Savolaisen osakunnan inspehtori.

Juhlamenojen ohjaaja Tuomas Heikkilä

FT, dosentti Tuomas Heikkilä (s. 1972) on kirkkohistorian professori. Hän suoritti tohtorin tutkintonsa (doctor primus) Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 2002. Vuosina 1998-2009 Heikkilä työskenteli historian laitoksella assistenttina, yliopistonlehtorina ja yleisen historian professorina. Lisäksi Heikkilä on ollut vierailevana tutkijana mm Swedish Collegium for Advanced Studyssa, Uppsalassa, sekä johtanut Suomen tiedeinstituuttia Villa Lantessa, Roomassa (2013-2017). Kirkkohistorian professorina Heikkilä aloitti Helsingin yliopistossa 2019. Hän on tutkinut pyhimyskultteja, luostarilaitosta, tekstuaalitieteitä, keskiaikaisia käsikirjoituksia, kehittänyt käsikirjoitustutkimuksen monitieteisiä tutkimusmenetelmiä sekä johtanut useita teemoihinsa liittyviä tutkimushankkeita. Tieteellisten tekstien ohella Heikkilä on julkaissut lukuisia palkittuja tietokirjoja. Heikkilän viimeisin monografia on Lalli - Kansallismurhaajan muotokuva (Helsinki: Tammi 2022). Hän on Helsingin yliopiston Eteläsuomalaisen osakunnan inspehtori.

Yliairut Auli Vähäkangas

TT, dosentti Auli Vähäkangas (s.1967) on pastoraaliteologian professori. Hän suoritti tohtorin tutkintonsa Helsingin yliopistossa 2004. Vähäkangas opetti 1998-2005 Tumaini yliopistossa, Tansaniassa ja 2006-2009 Diakonia ammattikorkeakoulussa. Hän toimi yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa 2009-2015.  Vuodesta 2015 Vähäkangas on toiminut professorina Helsingin yliopistossa. Hän toimi opetusvaradekaanina (2013-2016) ja toimii tällä hetkellä KV/YVV-varadekaanina  (2023-). Vähäkangas on tutkinut lapsettomuutta, surua ja kuolemaa ja johtanut  kaksi laajaa tutkimushanketta (Youth at the Margins. A comparative study of the contribution of faith-based organisations to social cohesion in South Africa and Nordic Europe (YOMA) (2013-2017). Meaningful relations: Patient and family carer encountering death at home (2017-2021).)

Juhlamenojen ohjaajan varahenkilö: Professori Henrietta Grönlund

Yliairuen varahenkilö: Akatemiatutkija Ritva Palmén

Muut promootiotoimikunnan jäsenet:

Dosentti Outi Lehtipuu

Dosentti Heikki Pesonen

Promootiosihteeri Kaisu Taskila

Promootiotoimikunnan työskentelyyn osallistuvat myös protokolla-asiantuntija Juha Hurme sekä tapahtumatuottaja Marjo Eskola