Harjaustekniikka

Harjausta ja mahdollista hammasvälien puhdistusta kannattaa opetella.

Pienellä harjoittelulla kaikki oppivat hyvän tekniikan ja siihen voi kysyä apua suun terveydenhuollon ammattilaiselta. Oikealla tekniikalla hampaiden harjaus onnistuu sekä tavanomaisella harjalla että sähköhammasharjalla. Harjauksen voi aloittaa joko yläleuan tai alaleuan hampaista. Katso myös kuvat sivun alalaidasta.

Poskenpuoleinen pinta harjataan siten, että hammasharja on hampaan pinnalla vinosti ienrajaan päin. Harjalla tehdään pieniä nykyttäviä liikkeitä. Sähköhammasharjalla harjattaessa harjaa pidetään hampaan pinnalla kevyesti painaen ja hieman liikutellen, niin että koko pinta, myös ienraja puhdistuu. Sitten siirrytään seuraavaan hampaaseen.

Poskenpuoleisten pintojen jälkeen harjataan kielenpuoleiset pinnat niin, että harjakset ulottuvat ienrajan reunaan. Etuhampaiden kielenpuoleiset pinnat harjataan siten, että harja on pystysuorassa asennossa. Lopuksi harjataan purupinnat.

Puhkeavien poskihampaiden harjaus on vaikeinta, koska nämä hampaat sijaitsevat viimeisinä hammasrivissä ja eri tasossa kuin jo purentaan puhjenneet hampaat. Hammasharja ei osu hampaisiin, jos hammasharjaa kuljetetaan hammaskaaren suuntaisesti ja sen tasolla.

Maitoposkihampaat alkavat puhjeta suuhun keskimäärin 14 kuukauden iässä ja ensimmäiset pysyvät poskihampaat noin 6 vuoden iässä. Toiset pysyvät poskihampaat puhkeavat keskimäärin 11 vuoden iässä. Poskihampaan puhkeaminen purentaan voi kestää jopa vuoden ja jos hammasta ei puhdisteta huolellisesti tänä aikana, on vaarana, että se reikiintyy. Puhkeavat poskihampaat saa puhdistettua, kun vie hammasharjan sivusuunnassa hampaan pinnalle. Samalla puhdistuu rivin viimeisen hampaan takareuna. Näin varmistetaan se, että molemmat hampaat ja ien säilyvät terveinä.

Plakkivärjäys

Jotkut kohdat voivat harjauksesta huolimatta jäädä toistuvasti puhdistamatta ja niillä plakki voi säilyä päivästä toiseen. Plakkivärjäyksellä voi nähdä, miten on harjauksessa onnistunut ja missä on sellaisia kohtia, joihin vielä pitää kiinnittää huomiota. Takahampaiden ienreunoja on vaikea itse nähdä. Tällöin vanhemmat voivat olla apuna.