Sponsorit ja rahoitus

Riemuvuoden päärahoittaja on Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö.

Hanketta rahoittavat myös Niilo Helanderin säätiö, Faro-säätiö ja Hélène och Walter Grönqvists stiftelse sekä Stiftelsen Tre Smeder.

Myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus osallistua riemuvuoden tapahtumiin lahjoituksilla!
Säätiötuki

Promootioilmiö ja sen esiinnostaminen vuonna 2023 on Helsingin yliopistolle tärkeää, koska opetuksen ja tutkimuksen rinnalla promootioperinne on osa sekä yliopiston omaa että koko maamme kansallista kulttuuriperintöä.

Helsingin yliopiston hanketta ovat halunneet tukea akateemisen maailman ja muun yhteiskunnan vuorovaikutusta tukeva Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö (115 000 e), sekä tiedettä ja taidetta rahoittava Niilo Helanderin säätiö (50 000 e). Muita hankkeen tukijoita ovat Faro-säätiö, joka tukee tieteellistä toimintaa, opetusta, kulttuurielämää ja vapaata kansalaistoimintaa sekä kaksikielistä suomalaista kulttuuria tukeva Walter ja Hélène Grönqvistin säätiö. MyösTre Smeder - säätiö osallistuu promootioperinteen näkyväksi tekemiseen.

Riemuvuosihankkeen rahoitus koostuu yliopiston omasta rahoituksesta (14%) ja säätiötuesta (86%).

Promootion riemuvuosi lausuu lämpimimmät kiitokset säätiöille, joiden panos on ensiarvoisen tärkeää, jotta promootioperinne voi näkyä laajemmin yliopiston ulkopuolella ja yhteiskunnassa.

Helsingin yliopisto viettää vuonna 2023 Promootion riemuvuotta – ohjelma toteutetaan säätiöiden tuella

Helsingin yliopiston historialliset juuret ovat pitkät – niin myös sen kruununjalokiven, promootion, historia. Vuodesta 1643 on nimittäin juhlittu promootiojuhlallisuuksia uusien akateemisen yhteisön jäsenien kunniaksi. Keväällä ja alkukesästä vietetään peräti neljän tiedekunnan promootiota - filosofinen tiedekunta viettää toukokuussa 2023 jo sadatta promootiotaan! Lisäksi juhlivat eläinlääketieteellinen, oikeustieteellinen ja teologinen tiedekunta yhteensä lähes tuhannella promovendillä!

Promootion riemuvuosi on kansleri Kaarle Hämerin suojelema yliopiston erillishanke, jonka ovat suurimmaksi osaksi rahoittaneet yksityiset säätiöt. Pitkälti yli kahdenkymmenen eri alahankkeen kokoinen juhlavuosiprojekti on ollut mahdollinen toteuttaa säätiöiden tuella, kertoo projektipäällikkö FT Kristina Ranki. Suurin tukija on Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, ja muita tukijoita ovat Niilo Helanderin säätiö, Faro-säätiö ja Walter ja Hélène Grönqvistin säätiö. Yhteistyökumppaneihin lukeutuvat myös mm. Akateeminen Kirjakauppa, Kansalliskirjasto, Helsingin kaupunginmuseo, Kansallismuseo, Helsingin yliopistomuseo, Mannerheim-museo ja Stiftelsen Tre Smeder. ”Jokainen kumppani tuo hankkeeseen lisää virtaa, jolla olemme voineet luoda monipuolisen kokonaisuuden promootio-ilmiön ympärille, arvokasta yhteenkoottua historiallista tietoa ja riemullista ilonpitoa yhdistellen”, iloitsee riemuvuoden ohjausryhmän yliopiston ulkopuolelta tehtäväänsä rekrytoitu puheenjohtaja Jussi Herlin.

Projekti on monikielinen, ylisukupolvista yhteisöllisyyttä ja kulttuuria korostava ponnistus. Sen puitteissa järjestetään historiallinen näyttely, julkaistaan uusi verkkosivusto ja podcast-sarja, popularisoidaan historiaa yleisötilaisuuksissa ja seurataan promootioaktia suorana lähetyksessä kaupungilla. Riemuvuoden ensimmäinen tapahtuma on kaikille avoin tapahtuma 20. maaliskuuta yliopiston juhlasalissa, jossa kantaesitetään palkitun säveltäjän Cecilia Damströmin ja runoilija Cecilia Rinteen polyglotti promootiokantaatti Science frictions, julkistetaan FT Tero Halosen kirjoittama ja Otavan julkaisema tietokirja promootion historiasta sekä julkistetaan vuoden 2023 neljän eri tiedekunnan uudet kunniatohtorit.

”Säätiölle on ollut tärkeää edistää yhtäältä akateemisen yhteisön kulttuurihankkeita ja toisaalta suomalaisen kulttuurielämän akateemista ulottuvuutta”, päärahoittaja EGE-säätiön hallituksen jäsen professori Johan Bärlund tähdentää.