Kouluilta-podcast

Kouluilta-podcast vastaa koulun arkea käsitteleviin ajankohtaisiin kysymyksiin tutkimuksen näkökulmasta. Joka toisessa jaksossa ääneen pääsevät koulukirjeenvaihtajat.

Miten voisimme tukea lasten liikunnallista elämäntapaa, ja miten liikkuminen vaikuttaa oppimiseen? Mitä puhelimille tulisi tehdä kouluissa? Entä miten tulisi suhtautua siihen, että nuorten elämä on nykyään sosiaalisessa mediassa?

Kouluilta-podcast vastaa koulun arkea käsitteleviin ajankohtaisiin kysymyksiin tutkimuksen näkökulmasta. Kouluilta kerättyihin kysymyksiin ovat vastaamassa SchoolWell-konsortiohankkeemme vuorovaikutusvastaava, Oulun yliopiston työelämäprofessori Mika Niemelä ja konsortiomme johtaja, Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan professori Kirsi Pyhältö yhdessä aiheeseen perehtyneiden tutkija- ja asiantuntijavieraiden kanssa.

Joka toisessa jaksossa aiheesta jatkavat SchoolWell-konsortiomme varajohtaja, Tampereen yliopiston Kasvatuksen ja kulttuurin tiedekunnan tutkimusjohtaja Tiina Soini ja vaihtuvat opettajavieraat, eli koulukirjeenvaihtajamme. 

Ehdota aiheita Kouluilta-podcastiin!

Onko mielessäsi jokin lasten ja nuorten oppimiseen tai fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä aihe tai kysymys, johon haluaisit asiantuntijoiden vastaavan? Ehdota aihetta alla olevasta linkistä tai laita ehdotuksesi osoitteeseen heidi.wirkkala@helsinki.fi!

Aiheiden/kysymysten olisi hyvä olla arkisia ja tilannetta käytännön tasolla kuvaavia. Mitä konkreettisempia, sitä parempia. Luonnollisesti kysymykset eivät voi paljastaa tunnistetietoja tai tunnistettavia henkilöitä. Esitämme kysymykset myös podcast-jaksoissamme siten, ettei kysymyksiä voi paikallistaa yksittäiseen kouluun.

1. Liike lääkkeenä oppimiseen

Onko lasten ja nuorten kunto jopa niin huono, ettei koulupäivää jakseta olla fyysisesti paikalla? Miten voisimme vähentää istumista koulupäivien aikana? Entä miten voisimme tukea lasten liikunnallista elämäntapaa?

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on nykypäivänä yksi kouluikäisten suurimmista haasteista, ja se vaikuttaa lasten ja nuorten jaksamiseen koulupäivän aikana. Miten voisimme koulussa tukea lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa?

Aiheesta keskustelemassa Mikan ja Kirsin kanssa ovat liikuntapedagogiikan apulaisprofessori Timo Jaakkola ja kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Podcast-jakson tekstivastine (pdf)

2. Koulukirjeenvaihtajat: Liike on pienestä kiinni koulussa

Mitä opettajat ajattelivat Liike lääkkeenä oppimiseen -jaksosta?

Mikan kanssa etästudiossa ovat vuorostaan tutkimusjohtaja Tiina Soini ja koulukirjeenvaihtajat. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Sanni Puntila Ylöjärveltä ja fysiikan ja matematiikan opettaja sekä yläkoulun vararehtori Jere Lepola Tampereelta kommentoivat jaksoa, ja pohtivat, mitä asiantuntijoiden ehdottamista ratkaisuista voisi kouluissa toteuttaa. Lisäksi Sanni ja Jere jakavat kokemuksiaan jo käytössä olevista keinoista lisätä liikkumista koulupäivän aikana.

Podcast-jakson tekstivastine (pdf)

3. Digihypestä digikrapulaan?

“Opettajana ruutuaika mietityttää. Tuntuu, että sitä tulee paljon jo koulussa ja vielä enemmän kotona. Keskittymiskyky näyttää olevan kadoksissa ja tarkkaavaisuuden pulmaa on yhä useammalla. Miten tähän tulisi jatkossa paneutua?”

“Tylsyys on tutkitusti luovuuden lähde. Tuntuu, että nykyään lapset eivät koe tylsiä hetkiä ollenkaan, koska aina on joko peli, video, some tai muu meneillään. Mitä se tekee meidän aivoille, että “tekemätöntä aikaa” ei ole juurikaan?”

Tässä jaksossa Mikan ja Kirsin kanssa studiossa ovat nuorisolääkäri, nuorisolääketieteen dosentti ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tutkimusjohtaja Silja Kosola ja Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja. Jaksossa keskustellaan mm. puhelinten ja muiden digilaitteiden aktiivisesta ja passiivisesta käytöstä, digilaitteiden merkityksestä niin lasten ja nuorten aivoille kuin osallisuuteen, sekä medialukutaidosta.

Podcast-jakson tekstivastine (pdf)

4. Koulukirjeenvaihtajat: Yhteiset sopimukset puhelimen käyttöön

Koulukirjeenvaihtajat keskustelevat Kouluillan Digihypestä digikrapulaan? -jakson sisällöistä ja koulujen tämän hetkisistä puhelin- ja digilaitekäytänteistä yhdessä Mikan ja Tiinan kanssa. Lisäksi pohdinnassa on, mm. miten oppilaiden keskittymiskykyä voitaisiin parantaa.

Koulukirjeenvaihtajina tällä kertaa Juha Ståhlberg, johtava rehtori Raumalta ja Jenna Lonka, luokan opettaja ja ilmaisutaidon aineenopettaja Raumalta, sekä Sanna Iso-Pahkala, luokanlehtori Tampereelta.

Podcast-jakson tekstivastine (pdf)

5. Kohti lapsiturvallista leikkikenttää

"Nuorten sosiaalinen elämä on nykyään suureksi osaksi sosiaalisen median eri alustoilla. Miten tämä vaikuttaa nuorten hyvinvointiin?"

Tässä jaksossa Mikan ja Kirsin vieraana on Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian yliopistonlehtori Lauri Hietajärvi ja keskustelun aiheena lasten ja nuorten somen käyttö. Onko diginatiiveja olemassa? Entä minkälainen median käyttö on hyödyllistä? Ennen kaikkea, miten lasten ja nuorten median käyttö olisi turvallista?

Podcast-jakson tekstivastine (pdf)

6. Koulukirjeenvaihtajat: Kohtaamisen tärkeys

"Jotenkin mulla on semmonen tunne, että se nuori myös kaipaa sitä - sitä pysäyttämistä, ja sitä kohtaamista ja sitä aitoa keskustelua."

Koulukirjeenvaihtajat keskustelevat Kouluillan Kohti lapsiturvallista medialeikkikenttää -jaksosta yhdessä Mikan ja Tiinan kanssa. Pohdinnassa ovat niin sosiaalisen median ja digilaitteiden haitat kuin hyödytkin kouluissa ja opetuksessa, sekä vuorovaikutuksen laatu ja merkitys.

Koulukirjeenvaihtajina jaksossa ovat
Juha Ståhlberg, johtava rehtori Raumalta ja Sanna Iso-Pahkala, luokanlehtori Tampereelta.

Podcast-jakson tekstivastine (pdf)

7. Diagnoosit ja lisääntynyt tuen tarve, osa 1

"Lasten diagnoosit ovat lisääntyneet ja niiden myötä on lisääntynyt myös tuen tarve kouluissa. Ylidiagnosoidaanko nykyään vai onko vain tietämyksemme lisääntynyt?"

Miten tuetaan oppilasta mielenterveyden häiriöiden kanssa? Entä miten opettaja saa tukea omaan työhönsä oppilaiden kanssa, joilla on diagnoosi? Mihin opettajien olisi hyvä kiinnittää huomiota ja mistä pitäisi huolestua?

Lasten ja nuorten diagnooseista ja lisääntyneestä tuen tarvetta käsittelevä jakso on jaettu kahteen osaan. Tässä ensimmäisessä osassa studiossa Mikan ja Kirsin kanssa kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itsenäisyyden juhlavuoden lasten säätiöstä (Itla) ja nuorisopsykiatrian professori ja ylilääkäri Tommi Tolmunen Itä-Suomen yliopistosta.

Osa 2 julkaistaan 22.2.2024

Podcast-jakson tekstivastine (pdf)

Minkälaista oireilua koulussa näkyy ja mitä se tarkoittaa koulun toimintojen kannalta? Minkälaisia keinoja opetuksen järjestämiseen on kaikkien huomioimiseksi?

Diagnoosit ja lisääntynyt tuen tarve -jakson toisessa osassa jatkamme keskustelua lasten ja nuorten oireilusta kouluissa koulun näkökulmasta. Mikan ja Kirsin kanssa keskustelemassa mm. oppilaiden moninaisuuden tunnistamisesta ja huomioimisesta, vuorovaikutuksen merkityksestä sekä pedagogisesta rakkaudesta on Itä-Suomen yliopiston koulunkehittämisen dosentti ja Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun johtava rehtori Jyrki Huusko.