Meistä

Wells Finland on tutkinut ja kehittänyt koulutusratkaisuja parempaan hyvinvointiin, työelämätaitoon ja elinikäiseen oppimiseen vuodesta 2017 lähtien.
Wells Finland - Tutkimuksesta liiketoimintaa

WELLS-RATKAISUN KAUPALLISTAMINEN

2023-2025

  • Hankkeessa pilotoidaan ja kaupallistetaan ennaltaehkäisevää ja kustannustehokasta hyvinvointi- ja työelämätaitojen kurssia
  • Pilottien avulla tutkitaan kurssin vaikuttavuutta ja soveltuvuutta eri asiakkaiden ja käyttäjien kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti
  • Hankkeessa selvitetään tapoja kaupallistaa kurssi ja valmistetaan edellytykset yrityksen perustamiselle projektin jälkeen.

Wells R2B -projektin osarahoittajana toimii Business Finland.

Wells-tutkimus

Wells-tutkimusryhmä on vuodesta 2017 lähtien tutkinut ja edistänyt opiskelijoiden hyvinvointia ja työ-/opiskelutaitoja. Hanke käynnistettiin alun perin vastaamaan huoleen siitä, kuinka opiskelijat voivat huonosti ja että ovat uupumuksen partaalla. Oli selkeä tarve kehittää uudenlaisia ratkaisuja auttamaan opiskelijoita näissä ongelmissa.

Asiantuntemuksen kehittäminen (korkealaatuinen opiskelu) on mahdotonta, jos ei voi hyvin. Yliopistot, jotka pyrkivät tarjoamaan asiantuntijoita työelämän tarpeisiin - ratkaisemaan tulevaisuuden monimutkaisia ongelmia ja kysymyksiä - vaativat hyvää osaamista JA hyvinvointia. Ennen kaikkea tapa käsitellä stressiä ja painetta (ja ehkä riittämättömyyden tunteita, koska tulevaisuudessa on monia suuria haasteita ja ongelmia).

Tästä syystä Wellsin tutkijat halusivat alkaa kehittää jotain, joka voi olla ratkaisu näihin ongelmiin. Pitkäjänteisen ja laadukkaan tutkimuksen ja kehitystyön avulla luotiin Wells-kurssi auttamaan ongelman ratkaisemisessa.

Työtä on osarahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.