Korkeakouluille

Tällä hetkellä tarjoamme Wells-kurssin pilottimahdollisuutena korkeakouluille kaikkialla maailmassa. Meneillään olevassa Research to Business -projektissamme tavoitteena on tutkia kurssin soveltuvuutta ja vaikuttavuutta kansainvälisissä korkeakoulukonteksteissa.
Ratkaisu

WELLS-kurssi on uudenlainen tutkimukseen perustuva hyvinvointi- ja työtaitojen ratkaisu. Kurssilla integroidaan nykyaikaisen työskentelyn ja psykologisen joustavuuden ydinosaaminen olennaisiin opiskelutaitoihin. Ratkaisu...

  • on joustavasti toteutettavissa verkossa
  • lisää hyvinvointia ja opiskelutaitoja
  • tarjoaa oppimista syventävää sosiaalisen ryhmän tukea
  • sopii erityyppisille opiskelijoille
  • on todettu vaikuttavaksi tieteellisen näytön perusteella.

 

HYVINVOINTITAIDOT

Psykologisen joustavuudetn taidot ovat olennainen osa opiskelutaitoja. 

 

OPISKELUTAIDOT

Useimmille aloille soveltuvat välttämättömät opiskelutaidot mahdollistavat toimivien ja tehokkaiden korkeakouluyhteisöjen rakentamisen.

Tutkimus

Psykologinen joustavuus

Psykologinen joustavuus ja sen soveltaminen keskeisiin opiskelutaitoihin ovat WELLS-intervention ytimessä.
Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä keskittyä vallitsevaan tilanteeseen ja mahdollisuuksiin, toimia tavoitteiden ja arvojen saavuttamiseksi myös vaikeuksissa. Psykologisesti joustava yksilö perustaa käyttäytymisensä tavoitteisiinsa ja arvoihinsa sen sijaan, että luottaisi pelkästään tilannetekijöihin tai vaihteleviin sisäisiin tiloihinsa. Taustalla on ajatus, että ihmiset ovat psyykkisesti terveempiä ja suoriutuvat tehokkaammin, kun toimintaa ohjaavat henkilökohtaiset arvot ja tavoitteet.

Wells-kurssin positiiviset vaikutukset

WELLS-interventiokurssia on aiemmin tutkittu laajasti yliopistokontekstissa Suomessa. Tulokset ovat osoittaneet, että kurssi lisää osallistujien psykologista joustavuutta ja vaikuttaa positiivisesti yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointiin, oppimiskokemuksiin, motivaatioon, oppimisen tehokkuuteen ja mielekkyyteen (Katajavuori ym., 2021). Kurssi on myös liitetty positiivisiin muutoksiin opiskelijoiden järjestetyissä opiskelutaitoissa ja viivyttelyssä sekä opiskeluuupumusten vähenemiseen (Asikainen & Katajavuori, 2023). Opiskelijat ovat lisäksi kuvanneet kurssin tehokkuutta stressinhallinnan oppimisessa, millä todettiin olevan positiivinen vaikutus opiskeluihin (Asikainen ym., 2019).

Hyödyt

WELLS-interventioon osallistumisen jälkeen ihmiset ovat psyykkisesti terveempiä ja pystyvät suoriutumaan tehokkaammin.

WELLS-kurssin tarjoamisen opiskelijoille institutionaaliset keskeiset edut:

  • opiskelijoiden hyvinvointi lisääntyy kyky hyödyntää tehokkaasti opiskelutaitoja onnistuneeseen opiskeluun
  • opiskelijat voivat oppia hallitsemaan paremmin opiskeluihin liittyviä stressitekijöitä ja mielenterveyttä
  • oppilaitos saa uutta arvokasta tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmista laitokselle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ja mahdollistaa näin onnistuneemmat opiskelutulokset.

 

Tule mukaan

Wells Finland liiketoimintatiimi tutkii parhaillaan Wellsin hyvinvointi- ja opiskelutaitokurssin soveltuvuutta ja vaikutuksia kansainvälisissä korkeakouluissa.

Etsimme parhaillaan pilottiyliopistoja, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia tutkimukseen perustuvan digitaalisen ratkaisun avulla. Pilotointi on maksutonta.

Tule mukaan, yhdessä löydämme entistä tehokkaampia tapoja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelutaitoja!

Ota yhteyttä