Hyvinvoinnin ja työskentelytaitojen kehittäminen

Tutkimuksesta hyötyä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle

WELLS-projekti tutkii ja edistää hyvinvointia, työelämätaitoja ja elinikäistä oppimista. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää hyvinvoinnin ja työnteon/opiskelun välistä suhdetta ja sitä, miten tämä suhde kehittyy ajan myötä. Pyrimme tunnistamaan potentiaaliset ryhmät, joilla on todennäköisesti ongelmia ja joilla on suurempi riski saada uupua töissä tai opiskeluissa. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisia interventioita näiden ryhmien auttamiseksi ja selvittää ratkaisujen vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin, työ- ja opiskeluprosesseihin ja saavutuksiin.

Tutkimuksemme yhdistää sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä ja biofysikaalisia mittauksia. Tutkimusryhmä toimii pääasiassa Helsingin yliopistossa, mutta tutkimusyhteistyötä tehdään myös laajasti kotimaassa ja kansainvälisesti. Projektin johtajat toimivat yliopistopedagogiikan vanhepina lehtoreina Helsingin yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE).

WELLS-kurssi – tutkimusperustainen hyvinvointiratkaisu työpaikoille ja opiskelijoille

Ensimmäinen tutkimusperustainen ratkaisumme on kokonaisvaltainen hyvinvointi- ja työskentelytaitokurssi. Kurssi on yhdistelmä modernin työelämän ydinosaamiseen kuuluvia psykologisen joustavuuden taitoja sekä kaikilla aloilla olennaisia työskentelytaitoja. Kurssi on toteutettavissa joustavasti verkossa, edistää tutkitusti monipuolisesti osallistujien hyvinvointia, tarjoaa sosiaalista tukea ja soveltuu monille erilaisille käyttäjille ja tilanteisiin.