Hyvinvoinnin ja työskentelytaitojen kehittäminen

Tutkimuksesta hyötyä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle

WELLS-projektit tutkivat ja edistävät hyvinvointia, työelämätaitoja ja elinikäistä oppimista. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää hyvinvoinnin ja työnteon/opiskelun välistä suhdetta ja sitä, miten tämä suhde kehittyy ajan myötä. Pyrimme tunnistamaan potentiaaliset ryhmät, joilla on todennäköisesti ongelmia ja joilla on suurempi riski saada uupua töissä tai opiskeluissa. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisia interventioita näiden ryhmien auttamiseksi ja selvittää ratkaisujen vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin, työ- ja opiskeluprosesseihin ja saavutuksiin.

Ajankohtaista