Tutkimus

Tutkimuksessamme tarkastellaan työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä.

Tavoitteenamme on ollut kehittää yliopisto-opiskelijoille suunnattu kurssi tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia sekä elinikäisen oppimisen taitoja. Tarkoituksenamme on tutkia hyvinvoinnin muutoksia intervention aikana ja sen seurauksena. Saimme tähän myös Opetusministeriön rahoituksen.

Kurssia on kehitetty opiskelijoille tutkimusperustaisesti vuodesta 2017 lähtien ja se pohjautuu psykologisen joustavuuden ja työelämätaitojen harjoitteluun kurssin aikana​. Psykologisen joustavuuden on osoitettu olevan erittäin tärkeä hyvinvointia edistävä tekijä. Tutkimuksemme osoittavat että kurssi on monella tapaa tukenut opiskelijoiden hyvinvointia ja työelämätaitoja.

Lisää julkaisuistamme täältä

Kurssi rakentuu kuudesta teemasta. Jokainen teema sisältää johdannon teemaan, yksilöharjoitteita ja ryhmäkeskustelun. Työmäärä kurssilla on noin 2-3 tuntia viikossa – riippuen siitä, kuinka paljon harjoitteisiin haluaa käyttää aikaa. ​Kurssin teemoja ovat mm. ajanhallinta, arvotyöskentely, omien ajatusten tunnistaminen ja kohtaaminen, itsemyötätunto ja läsnäolon taidot. ​

WELLS BUSINESS FINLAND PROJEKTI 2023-2025

Business Finlandin rahoittamassa WELLS-projektissa kehitetään edelleen hyvinvointikurssiamme sekä kansainvälisille koulutusmarkkinoille, että yrityskontekstiin.