Ihmiset

Monitieteinen tutkimus- ja kaupallistamistiimimme koostuu lahjakkaista ja innovatiivisista ihmisistä, joista jokaisella on erilainen tausta, mutta yhteinen intohimo tutkia ja kehittää hyvinvointia, työskentelyä ja oppimista.
Tutkimusryhmä

Ensisijaiset mielenkiinnon kohteemme ovat tällä hetkellä työorganisaatiot ja niiden työntekijät ja yliopisto-opiskelijat. Tutkimukseen ja projekteihin liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä Henna Asikaiseen ja Nina Katajavuoreen.

Henna Asikainen

Co-PI, Tutkimusjohtaja, PhD, dos.

Tutkimukseni keskittyy opiskelijoiden hyvinvointiin ja sen tukemiseen yliopisto-opinnoissa. Olen myös kiinnostunut opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisprosessien yhteyksistä. Tutkimuksissamme käytämme monimetodista lähestymistapaa, joka yhdistää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä sekä biofysikaalisia mittaustekniikoita. Pedagogisena yliopistonlehtorina työssäni mietin koulutusohjelmiin pedagogisia ratkaisuja, jotka voivat edistää opiskelijoiden laadukasta oppimista ja hyvinvointia. Mielestäni myös hyvinvoinnin tukeminen yliopisto-opinnoissa on todella tärkeää. Vapaa-ajallani pidän sienestämisestä syksyisissä metsissä ja uimisesta lasteni kanssa.

Henna Asikainen, profiili- ja yhteystiedot

Nina Katajavuori

Co-PI, Projektijohtaja,PhD, dos.

Tutkimukseni mielenkiinnon kohteena on opiskelijoiden hyvinvointi ja sen edistäminen yliopisto-opinnoissa. Tutkin myös opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun välisiä yhteyksiä. Käytämme tutkimuksessamme monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä, yhdistäen kvalitatiivista, kvantitatiivista ja biofysikaalisia tutkimusmenetelmiä. Työssäni pedagogisena yliopistonlehtorina pyrin tukemaan koulutusohjelmia kehittämään hyvinvoivaa ja laadukasta oppimista ja opettamista. Vapaa-aikanani harrastan monipuolisesti liikuntaa. Hevoset ja ratsastus ovat minulle tärkeitä, samoin nautin puutarhailusta ja leipomisesta.

Nina Katajavuori, profiili- ja yhteystiedot

Kristiina Räihä

Väitöskirjatutkija (KM, TtM)

Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja oppimisen monisuuntaiset yhteydet sekä näitä tukevien interventioiden kehittäminen ja tutkiminen. Olen taustakoulutukseltani kasvatustieteen sekä terveystieteen maisteri ja toimintaterapeutti. Pääaineitani ovat olleet yleinen ja aikuiskasvatustiede, sekä gerontologia ja kansanterveys. Vapaa-ajallani nautin lasteni kanssa ulkoilusta, lukemisesta sekä erityisruokavalioihin soveltuvien reseptien kehittämisestä.

https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/marjo-kristiina-r%C3%A4ih%C3%A4

 

Tiago da Silva Carvalho

Väitöskirjatutkija

My research interests focus on the dynamics and contexts of teaching and learning. Apart from a long interest in classroom praxis, at the moment I am trying to understand how self-discipline, self-awareness, or knowledge of skills to cope with stress, burnout, or displacement can influence the teaching praxis, the learning dynamics, and the support structure of teachers, learners, and support staff in higher education institutions.

Furthermore, I am interested to see how different work environments and work cultures can influence wellbeing indicators in these target groups.

Mari Tervaniemi

Tutkimusjohtaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, HY

Aiemmin olen tutkinut laaja-alaisesti musiikin havaitsemisen ja oppimisen sekä kuntoutumisen aivoperustaa. Tällä hetkellä selvitän, voidaanko akateemisten ja kognitiivisten taitojen oppimista edistää musiikin avulla. Jatkossa toivon voivani tutkia oppimisen kognitiivisia, emotionaalisia ja motivationaalisia lainalaisuuksia monimetodisesti ja monitieteisesti oppimistilanteiden aikana.

Mari Tervaniemi, profiili- ja yhteystiedot

Minna Huotilainen

Professori, kasvatustiede, HY

Minna Huotilainen, profiili- ja yhteystiedot

Kimmo Vehkalahti

Yliopistonlehtori, data-analyysi

Olen soveltavan tilastotieteen dosentti, ja työskentelen yliopistonlehtorina sosiaalitieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa. Kiinnostuksen kohteitani ovat tilastollinen tietojenkäsittely sekä mittarit, menetelmät ja visualisointi yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä. Työhöni kuuluu enimmäkseen opetusta ja tutkimusta.

Kimmo Vehkalahti, profiili- ja yhteystiedot

Katariina Salmela-Aro

Professori, Kasvatustiede, HY

Katariina Salmela-Aro, profiili- ja yhteystiedot

Kaupallistamistiimi

Kaupallistamistiimiimme kuuluvat: 

 

Aino Muhonen

Business Development Lead

Linkedin

 

Petri Junttila

Business Development Manager, Helsinki Innovation Services

LinkedIN

 

Sampsa Fabritius

Business Development Director, Helsinki Innovation Services

LinkedIN

 

Viktoria Balla

Researcher

LinkedIN

 

Veera Lampinen

Researcher

LinkedIN

 

Tomi Männistö

Professor, Software Development

LinkedIN

 

Topias Ukkola

Software Developer