Tutkimus

Ahvenanmaan kedoilla tehtävä tutkimus ei ole nykyään vain vuosittain tehtävää populaatiokoon vaihtelun seurantaa.

Kysymyksiin päästään pureutumaan syvemmälle Viikin kampuksella ja Lammin biologisella asemalla tehtävillä laboratorio- ja kenttäkokeilla, joissa selvitetään muun muassa lajien perinnöllisten tekijöiden vaikutusta kannan vaihteluun. Täpläverkkoperhosen genomin kartoitus on avannut uusia mahdollisuuksia tämän vaihtelun ymmärtämiseen. Heinäratamon tautiyhteisöön perehtyminen auttaa tutkijoita ymmärtämään tautien ekologiaa ja evoluutiota.