Yhteystiedot

Ahvenanmaan ketoverkoston tutkimusaineistoa hyödyntävät useat tutkijat. Tutkimukseen liittyvät kysymykset voi esittää heille. Kartoituksen käytännön asioissa kannattaa kääntyä Krista Ravealan tai Suvi Ikosen puoleen.

Kartoitukset ovat nykyään osa Reseach Centre for Ecological Change –huippuyksikön tutkimusta. Yksikön muuhun työhön voi tutustua sen englanninkielisillä verkkosivuilla.

Marjo Saastamoinen

Marjo Saastamoinen on evolutiivisen ekologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa pyrkii ymmärtämään ympäristönmuutoksen, kuten ympäristön pirstoutumisen ja ilmaston lämpenemisen, vaikutuksia luonnonpopulaatioisssa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on erilaiset mekanismit joiden avulla yksilöt tai populaatiot sietävät ympärillään tapahtuvia muutoksia. Tutkimuksissa hyödynnetään sekä kokeellisia menetelmiä että pitkäaikasiseuranta aineistoja ja enenevässä määrin myös geneettisiä analyysejä. Täpläverkkoperhonen ja sen metapopulaatio Ahvenenmaalla on toiminut yhtenä hänen tärkeimmistä mallisysteemeistään jo vuodesta 2003 saakka.

Marjo Saastamoisen tutkimusryhmän verkkosivut englanniksi

Marjo Saastamoisen yhteystiedot ja tutkimusprofiili Helsingin yliopistossa

Anne Duplouy

Anne Duplouyn ryhmä tutkii symbioosien ekologiaa ja evoluutiota. Hän on kiinnostunut symbionttien monimuotoisuudesta hyönteisyhteisöissä, siitä miten isäntä-symbiontti -vuorovaikutus muokkaa hyönteisyhteisöjä, ja miten hyönteislajien välinen vuorovaikutus vaikuttaa niiden symbionttien ekologiseen ja evolutiiviseen dynamiikkaan. Ryhmä käyttää tutkimuksessa pääasiassa, muttei pelkästään, Ahvenanmaan heinäratamoihin kytkeytyneitä hyönteisyhteisöjä, ja hyödyntää niin maastosta, laboratoriokokeilla kuin metagenomiikallakin hankittua tietoa perehtyäkseen ekologis-evolutiivisiin prosesseihin.

Anne Duplouyn tutkimusryhmän verkkosivut englanniksi

Anne Duplouyn sähköpostiosoite: anne.duplouy@helsinki.fi

Suvi Ikonen

Suvi Ikonen on työskennellyt projektikoordinaattorina täpläverkkoperhostutkimuksen parissa jo 15 vuotta. Hänen pääasiallinen työpaikkansa sijaitsee Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla, jossa tehdään laboratorio- ja kenttäkokeita kyseisen lajin toukilla ja aikuisilla. Vuodesta 2018 saakka hän on koordinoinut myös Ahvenanmaalla tehtäviä täpläverkkoperhosen syys- ja kevätkartoituksia yhdessä Krista Ravealan kanssa.

Suvi Ikosen yhteystiedot ja tutkimusprofiili Helsingin yliopistossa

Krista Raveala

Krista Raveala on Anna-Liisa Laineen ryhmän tutkimusteknikko. Hän huolehtii tutkimustyön arjen sujuvuudesta niin kasvihuoneella, laboratoriossa, toimistolla kuin maastotöissäkin. Yhdessä Suvi Ikosen kanssa hän vastaa syyskartoituksen käytännön järjestelyistä, ja molemmat toimivat myös työnjohtajina Ahvenanmaalla. Kartoituksen härmään liittyvät yksityiskohdat ovat Kristan vastuulla.

Krista Ravealan yhteystiedot ja tutkimusprofiili Helsingin yliopistossa