Pakolaisasemassa oleva hakija

Tämä osio koskee hakua kandiohjelmiin. Hakuaika on 14.3.2018-28.3.2018. Toimi tämän ohjeen mukaan, jos olet suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat opinnot ennen saapumistasi Suomeen, etkä voi saada todistusta näistä opinnoista.

Varmista, että täytät valitsemasi koulutusohjelman kielitaitovaatimuksen, ja pystyt todistamaan sen. Jos et täytä kielitaitovaatimusta, et voi tulla valituksi koulutukseen.

Valmistaudu todistamaan, että olet turvapaikanhakija tai saanut turvapaikan tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella, tai tullut Suomeen kiintiöpakolaisena. Huomioi, että todistus on oltava saatavilla liitteiden toimittamisaikana, eli viimeistään 13.4.2018 klo 15.00. Tämän jälkeen emme enää vastaanota mitään hakemiseen liittyviä asiakirjoja. Jos sinulla ei ole tarvittavaa asiakirjaa, voit pyytää sitä Maahanmuuttovirastosta (katso tarkemmat ohjeet Maahanmuuttoviraston sivulta).

Tee hakemus valitsemaasi ohjelmaan ja toimita tarvittaessa kielitaidon todenne ja mahdolliset muut liitteet Helsingin yliopiston Hakijapalveluihin. (Katso ohjeet täältä.) Kun olet jättänyt hakemuksen, saat hakemusnumeron.

Jätettyäsi hakemuksen ja toimitettuasi liitteet, ole yhteydessä osoitteeseen simhe@helsinki.fi. Kerro viestissäsi hakemusnumerosi ja että et pysty todistamaan, että olet suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavan koulutuksen. Tämän jälkeen hakijapalvelut ovat sinuun yhteydessä, ja saat salatulla sähköpostilla tarkemmat ohjeet pakolaisaseman todistamisesta.

HUOM! Lähettämäsi sähköposti ei ole hakemus koulutusohjelmaan! Sinun on tehtävä varsinainen hakemus hakuaikana.

Jos toimittamasi asiakirjat katsotaan riittäviksi, voit osallistua hakukohteesi valintakokeeseen. Valintakoe arvostellaan yleisten periaatteiden mukaan. Tietoa pakolaisasemastasi ei välitetä koulutusohjelmiin. Mahdollisesti lähettämiäsi asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti, ja ne tuhotaan oikaisupyyntöjen jättämisajan umpeuduttua.

Ohjeen tämä osio koskee hakua suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin. Hakuaika on 14.3.2018-28.3.2018.

Varmista, että täytät valitsemasi koulutusohjelman kielitaitovaatimuksen, ja pystyt todistamaan sen. Jos et täytä kielitaitovaatimusta, et voi tulla valituksi koulutukseen. Valmistaudu todistamaan, että olet turvapaikanhakija tai saanut turvapaikan tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella, tai tullut Suomeen kiintiöpakolaisena. Huomioi, että todistus on oltava saatavilla liitteiden toimittamisaikana, eli viimeistään 13.4.2018 klo 15.00. Tämän jälkeen emme enää vastaanota mitään hakemiseen liittyviä asiakirjoja. Jos sinulla ei ole tavittavaa asiakirjaa, voit pyytää sitä Maahanmuuttovirastosta. (katso tarkemmat ohjeet Maahanmuuttoviraston sivulta).

Tee hakemus valitsemaasi ohjelmaan ja liitä siihen kaikki ne liitteet, jotka pystyt toimittamaan. Jos et pysty toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja, toimita epäviralliset kopiot. Jos et pysty täyttämään maakohtaisia vaatimuksia, lähetä asiakirjasi sellaisina, kuin pystyt ne toimittamaan. Jos sinulla esimerkiksi on alkuperäinen tutkintotodistus Suomessa, teetä siitä suomalaisen notaarin oikeaksi todistama kopio.

 Sinun on pystyttävä toimittamaan vähintään:

  • opintosuoritusote ja tutkintotodistus
  • tai
  • opintosuoritusote, josta käy ilmi tutkintonimike

 Jos alkuperäiset asiakirjat eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun on toimitettava niistä viralliset käännökset.

 Ilman tietoja suoritetuista kursseista ja tutkintonimikkeestä hakemustasi ei voida käsitellä.

Jos hakukohteessasi vaaditaan sellaisia liitteitä, jotka voit laatia itse (esim. motivaatiokirje, oma tieteellinen teksti, yms.), ne on toimitettava.

 Kun olet jättänyt hakemuksesi, saat hakemusnumeron.

Jos et ole pystynyt liittämään hakemukseesi kaikkia normaalisti vaadittuja liitteitä, tai jos liitteet eivät ole maasäännön mukaisia, ole yhteydessä osoitteeseen simhe@helsinki.fi. Kerro viestissäsi hakemusnumerosi ja että et pysty toimittamaan kaikkia vaadittuja liitteitä. Tämän jälkeen hakijapalvelut ovat sinuun yhteydessä, ja saat salatulla sähköpostilla tarkemmat ohjeet pakolaisaseman todistamisesta.

HUOM! Lähettämäsi sähköposti ei ole hakemus maisteriohjelmaan! Sinun on tehtävä varsinainen hakemus hakuaikana.

Jos toimittamasi asiakirjat katsotaan liian puutteellisiksi, hakemustasi ei arvioida, vaikka todistat pakolaisasemasi. Tietoa pakolaisasemastasi ei välitetä koulutusohjelmiin. Pakolaisstatukseen liittyviä mahdollisesti lähettämiäsi asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti, ja ne tuhotaan oikaisupyyntöjen jättämisajan umpeuduttua.

Tämä osio koskee hakua englannin- ja monikielisiin maisteriohjelmiin. Hakuaika on 1.12.2017-12.1.2018.

Tee hakemus valitsemaasi ohjelmaan ja liitä siihen kaikki ne liitteet, jotka pystyt toimittamaan. Jos et pysty toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja, toimita epäviralliset kopiot. Jos et pysty täyttämään maakohtaisia vaatimuksia, lähetä asiakirjasi, sellaisina, kuin pystyt ne toimittamaan. Jos sinulla esimerkiksi on alkuperäinen tutkintotodistus Suomessa, teetä siitä suomalaisen notaarin oikeaksi todistama kopio.

Sinun on pystyttävä toimittamaan vähintään:

  • a)       opintosuoritusote ja tutkintotodistus
  • tai
  • b)      opintosuoritusote, josta käy ilmi tutkintonimike

Jos alkuperäiset asiakirjat eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun on toimitettava niistä viralliset käännökset.

Ilman tietoja suoritetuista kursseista ja tutkintonimikkeestä hakemustasi ei voida käsitellä.

Kun olet jättänyt hakemuksesi, saat hakemusnumeron.

Jos et ole pystynyt liittämään hakemukseesi kaikkia normaalisti vaadittuja liitteitä, tai jos liitteet eivät ole maasäännön mukaisia, ole yhteydessä osoitteeseen simhe@helsinki.fi. Kerro viestissäsi hakemusnumerosi ja että olet pakolaishakija. Kerro viestissäsi, miksi et ole pystynyt toimittamaan sinulta vaadittuja asiakirjoja (esimerkiksi viralliset kopiot, todistus kielitaidosta jne.).

HUOM! Lähettämäsi sähköposti ei ole hakemus maisteriohjelmaan! Sinun on tehtävä varsinainen hakemus hakuaikana.

Jos toimittamasi asiakirjat katsotaan liian puutteellisiksi, hakemustasi ei arvioida, vaikka todistat pakolaisasemasi.

Pyydettäessä sinun on todistettava, että olet turvapaikanhakija tai saanut turvapaikan tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella.