Hakemuksen liitteet siirtohaussa

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet siirtohaussa keväällä 2018.

Pi­tää­kö mi­nun toi­mit­taa liit­tei­tä?

Sinun tulee toimittaa opintosuoritusote. Siirtohakua varten lähettämäsi opintosuoritusotteen ei pääsääntöisesti tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu, vaan se voi olla esimerkiksi skannattu versio tai tavallinen valokopio opintosuoritusotteestasi.

Jos kuitenkin olet siirtämässä tutkinnonsuoritusoikeutta Maanpuolustuskorkeakoulusta, Yrkeshögskolan Noviasta tai Högskolan på Ålandista, sinun tulee toimittaa postitse virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteestasi.

Jos olet suorittanut opintoja Helsingin yliopistossa, niistä ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta (Päivitetty 3.5.).

Mil­lai­nen lii­te mi­nun tu­lee toi­mit­taa?

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot. Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana. Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot. Opintojen laajuuksien on käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä. Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Kustakin opintokokonaisuudesta on oltava kokonaisuusmerkintä (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuksien tulee olla rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä korkeakoulusta, jossa opinnot on suoritettu.

Kie­li­tai­don osoit­ta­mi­nen

Joissakin siirtohaun hakukohteissa sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon voi osoittaa rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso lista niistä hakukohteista, joissa kielitaito täytyy osoittaa erikseen. Kielitaidon osoittava liite on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä.

Kielitaidon osoittavan liitteen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin! HUOM! Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 2003 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla, suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Liit­tei­den toi­mi­tuso­soi­te ja mää­rä­ai­ka

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin

Voit lähettää sähköisen version tai skannatun kopion opintosuoritusotteestasi PDF-tiedostona seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi.

Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "siirtohaku". Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin vasta kun lähettämäsi liitteet on käsitelty.  Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava 30.5.2018 klo 15.00 mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.