Hakemuksen liitteet avoimen väylän haussa

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet avoimen väylässä keväällä 2018.

Pitääkö minun toimittaa liitteitä?

Sinun on toimitettava hakemuksen liitteeksi virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta. Haussa arvioidaan vain niitä suorittamiasi opintoja, jotka on merkitty opintosuoritusotteille.

Jos olet suorittanut opintoja Helsingin yliopistossa, niistä ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Hakijapalvelut saa tiedon Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista suoraan opintorekisteristä. Sinun täytyy siis toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös opintosuoritusotteesta kaikkien niiden opintosuoritusten osalta, jotka olet suorittanut muualla kuin Helsingin yliopistossa.

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Tarkistathan oman hakukohteesi tiedoista, pitääkö hakuperusteena olevat opinnot sitoa kokonaisuuksiksi. Huomioithan, että opinnot on oltava sidottu kokonaisuuksiksi hakuajan päättymiseen mennessä, ja kokonaisuusmerkintöjen tulee näkyä toimittamallasi opintosuoritusotteella.

Minkälainen liite minun tulee toimittaa?

Opintosuoritusotteen on oltava virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin!

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot. Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana. Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot. Opintojen laajuuksien on käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä. Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Kustakin opintokokonaisuudesta on oltava kokonaisuusmerkintä (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana). Pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suorittamisesta eivät riitä. Kokonaisuuksien tulee olla rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu (esimerkiksi avoimesta yliopistosta).

Kielitaidon osoittaminen

Joissakin avoimen väylän hakukohteissa sinun on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon voi osoittaa rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso lista niistä hakukohteista, joissa kielitaito täytyy osoittaa erikseen. Kielitaidon osoittava liite on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä.

Kielitaidon osoittavan liitteen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Tutustuthan huolellisesti virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen ohjeisiin! HUOM! Jos todennat kielitaitosi Suomessa vuoden 2003 jälkeen suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai korkeakouluopinnoilla, suomalaisella, vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla ylioppilastutkinnolla taikka Helsingin yliopiston kielipalveluiden suomen kielitaitotestillä, saamme tiedon suoraan sähköisestä rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa erillistä kielitaidon todentavaa liitettä.

Liitteiden toimitusosoite ja määräaika

Toimita vaaditut asiakirjat Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen "avoimen väylä". Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät asiakirjojen toimittamisen sivulta.

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.  Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä ja saat sähköpostiviestin vasta kun lähettämäsi liitteet on käsitelty.  Huomioithan, että kiireisimpinä aikoina liitteiden käsittelyaika saattaa olla jopa 10 päivää.

Jos liitteissäsi on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi ja täydennykset on toimitettava 13.4.2018 mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.