Opiskelu

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa kriittisiä ja rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita. Sukupuolentutkimuksen oppiaine on tutkimusintensiivinen ja meiltä käsin johdetaan useita merkittäviä ulkopuolisen rahoituksen saaneita hankkeita. Tekemämme tutkimus on suorassa vuorovaikutuksessa opetuksemme kanssa ja tartumme tutkimuskentällä tapahtuviin muutoksiin.

Opiskelijanamme hyödyt viimeaikaisimmasta tutkimuksesta niin tiedollisesti kuin metodologisesti. Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa myös kandidaatin ja maistertin tason valinnaisia opintokokonaisuuksia kaikille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

"Opinnot eivät pelkästään vastanneet odotuksiani vaan ylittivät ne moninkertaisesti."