Ura ja työelämä

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma antaa kyvyn tarkastella kriittisesti ja kehittää yhteiskuntaa.

Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Myös omilla intresseilläsi ja vahvuusalueillasi on suuri vaikutus siihen, mille alalle päädyt.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monenlaisissa asiantuntijatehtävissä, jotka edellyttävät sukupuolentutkimuksen tieteenalan syvällistä tuntemusta, kuten:

 • ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä tehtävissä
 • valtion ja kuntien hallinnossa
 • kansainvälisissä organisaatioissa
 • humanitaarisissa tehtävissä
 • eri alojen kansalaisjärjestöissä
 • media- ja kulttuurialoilla
 • yksityisellä sektorilla
 • tutkimuslaitoksissa.

Sukupuolentutkimuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet esimerkiksi tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviin asiantuntijatehtäviin suomalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa, valtionhallinnossa ja kuntasektorilla. Teema-alueita ovat olleet muun muassa monimuotoinen perhepolitiikka, sukupuolistuneen väkivallan ehkäiseminen ja ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymisen edistäminen. Tieteenalan tutkimusorienteisuus johdattaa luontevasti myös jatko-opintoihin ja tutkijaurapolulle.

”Korkeakouluharjoitteluni oli ratkaiseva tulevan työllistymiseni kannalta.”

Vuonna 2014 toteutettiin valtakunnallinen työelämäselvitys sukupuolentutkimuksen maistereiden ja tohtoreiden asemasta työmarkkinoilla ja tieteenalan merkityksestä työelämässä. Pääset lukemaan oheisen selvityksen alla olevan linkin kautta.

Kriittisen ajattelun ja tasa-arvon asiantuntijat.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Anna Moring

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen projektipäällikkö Anna Moring haluaa tehdä Suomesta paremman paikan monimuotoisille perheille. Sukupuolentutkimuksen opinnot ovat antaneet tämän tavoitteen saavuttamiseen hyvät eväät. Moringin väitöskirja käsitteli sateenkaariperheiden asemaa yhteiskunnassa.Anna Moring 375 humanistia -verkkosivustolla

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson on työskennellyt yhdeksän vuotta tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten parissa asiantuntijatehtävissä. Hän johtaa omaa kasvavaa firmaansa nimeltä Ekvalita. Gustavssonin intohimoinen tapa työskennellä vuorovaikutuksellisesti ja uraauurtavasti on tehnyt hänestä arvostetun ideoijan, luennoitsijan sekä prosessikehittäjän.

Malin Gustavsson 375 humanistia -verkkosivustolla

Su­ku­puo­len, kult­tuu­rin ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­sen toh­to­rioh­jel­ma

Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma SKY on monitieteinen tohtoriohjelma, jossa yhdistyvät eri alojen sukupuolentutkimusta sivuavat tutkimusteemat. Ohjelmassa ovat edustettuna kaikki viisi keskustakampuksen tiedekuntaa ja mukaan mahtuu laajalti sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja feminismiin liittyviä tutkimusaiheita eri tieteenaloilta.

Lue lisää su­ku­puo­len, kult­tuu­rin ja yh­teis­kun­nan tut­ki­muk­sen toh­to­rioh­jel­masta.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.