Opiskelijoiden kokemuksia

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään.

Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa.

  • Rakkautta ensi luennolta / Katariina Hyvärinen
  • Su­ku­puo­len­tut­ki­mus kou­lut­taa ajat­te­le­maan kriit­ti­ses­ti ja mo­niu­lot­tei­ses­ti / Astrid Joutseno
  • "Nyt olen to­del­la löy­tä­nyt oman jut­tu­ni" / Siri Törölä
Rakkautta ensi luennolta - Katariina Hyvärinen

Sukupuolentutkimuksen alumni Katariina Hyvärinen tekee työtä tasa-arvon edistämiseksi sekä naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien puolustamiseksi.

”Lähdin alun perin opiskelemaan englannin kieltä. Menin toisena opiskeluvuotenani naistutkimuksen johdantokurssille ja se oli rakkautta ensi luennolta! Tein pian tarvittavat perusopinnot ja vaihdoin pääainetta. Valmistuin keväällä 2016 filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenani sukupuolentutkimus.

Tällä hetkellä toimin järjestökoordinaattorina Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:ssä. Tavoitteenamme on edistää tasa-arvoa sekä puolustaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia. Järjestökoordinaattorina tehtäväni ovat monipuoliset.

Avustan pääsihteeriä lausuntojen, kannanottojen sekä tiedotteiden laadinnassa, koordinoin NYTKISin aluetoimikuntia ja olen mukana järjestämässä erilaisia seminaareja, tilaisuuksia ja kampanjoita.

Sukupuolentutkimuksen opintoni tavallaan myös jatkuvat koko ajan työskennellessän. On tärkeää seurata uusia tutkimuksia, raportteja, julkaisuja, hankkeita, mediaa sekä yhteiskunnallista keskustelua koskien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä. Koko ajan on pysyttävä ajan tasalla.

Tämän lisäksi edustan NYTKIStä useissa työryhmissä ja verkostoissa. Vuonna 2017 minut nimettiin asiantuntijajäseneksi Suomen viralliseen delegaatioon YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 61. CSW-istuntoon New Yorkiin. Tämä on unelmieni työpaikka, koska siinä yhdistyy kaikki – tasa-arvo, politiikka ja vaikuttaminen.

Parasta työssäni on ehdottomasti työn monipuolisuus, se että pystyn hyödyntämään tietotaitojani ja opin koko ajan uutta. Teemme paljon yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, joten vaikka olemme pieni järjestö, on työyhteisö todella laaja. Alalla on paljon inspiroivia ihmisiä, henkilöitä, joita olen ihaillut vuosia – on edelleen uskomatonta, että saan tehdä heidän kanssaan nyt töitä!

Monitieteisyys avaa monia ovia työelämässä

Suosittelen sukupuolentutkimuksen alaa sellaiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja jolla on aidosti halu vaikuttaa ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Mutta kärsivällisyyttä pitää olla, muutokset tapahtuvat hitaasti ja takapakkiakin välillä otetaan, mutta töitä tehdään yhdessä!

Sukupuolentutkimuksen opinnot avaavat monia ovia työelämässä, sillä kaikkea on mahdollista tutkia feministisestä näkökulmasta. Tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat ovat tällä hetkellä todella ajankohtaisia asioita, joten asiantuntijoille on tällä hetkellä kysyntää.”

- Katariina Hyvärinen, sukupuolentutkimuksen alumni

Su­ku­puo­len­tut­ki­mus kou­lut­taa ajat­te­le­maan kriit­ti­ses­ti ja mo­niu­lot­tei­ses­ti

Muusikkona tunnettu Astrid Joutseno (taiteilijanimeltään Astrid Swan) valmistelee väitöskirjaansa materiaalisesta ja digitaalisesta äitiydestä äitiblogeissa. Miten Astrid yhdistää tutkimuksen ja taiteen?

”Aloitin opiskeluni englantilaisen filologian opiskelijana, mutta tuolloin sivuaineopinnot sai etsiä vapaasti mistä tahtoo, ja minä olin heti innostunut naistutkimuksesta. Olin heti myyty ensimmäisellä luennolla. Tuntui, että olen löytänyt jotakin salaista ja minulle kuuluvaa sekä hieman vaarallista ja silmät avaavaa.

Valmistuin vuonna 2009 maisteriksi silloisesta naistutkimuksesta. Tuolloin kaipasin aikaa, jolloin voisin keskittyä yksistään musiikin tekemiseen, joten elelin vuosia muusikkona valmistuttuani. Ajatus tutkimisesta ei kuitenkaan jättänyt minua rauhaan.

Kaipasin oppimisen ja kirjoittamisen tuomia haasteita ja tutkijayhteisöä. Vuonna 2014 sain jatko-opinto-oikeuden Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen. Olin saanut lapsen vuonna 2012 ja siinä prosessissa löysin äitiblogien maailman. Siitä tuli tutkimuskohteeni vähän vaivihkaa, kun ymmärsin, että moni minua kiinnostava kysymys sukupuolesta, äitiydestä, elämäkirjoittamisesta ja luovuudesta näyttäytyy äitiblogi-ilmiössä.

Kriittinen, rakentava ja asiantunteva humanisti-taiteilija

Koen, että taiteilijana ja tutkijana olen aina tekemässä havaintoja ja tutkimassa ympäristöä ja kaikenlaisia suhteita. Siinä mielessä nämä työt ovat samaa havaintojen tekemistä, niiden kirjaamista eri menetelmin ja analysoimista taiteellisesti tai tieteellisesti. Mitä enemmän teen molempia töitä, sitä vähemmän näen niiden välillä eroa.

Minusta taiteellinen työ tarjoaa luovia ja kokeilevia työskentelymetodeja akateemiselle työlleni ja toisaalta tutkiminen syöttää substanssia luovaan työhöni. Molemmat vuotavat toisiinsa.

Minusta sukupuolentutkimus oppiaineena kouluttaa ajattelemaan kriittisesti ja moniulotteisesti, sekä mahdollistaa monitieteisen ja oikeasti uutta synnyttävän tutkimuksen tekemisen. Minusta on tullut tämä kriittinen, rakentava ja asiantunteva humanisti-taiteilija juuri tällä näkemyksellä nimenomaan koulutuspolkuni takia. Sukupuolentutkimus on antanut mielettömät substanssit. Ja lisäksi sellaiset taidot lähestyä rakenteita ja toisaalta yksilöitä ja jopa tehdä taidetta, että en tiedä mistä muualta olisin evääni saanut.

Rohkeat, kunnianhimoiset ja vastuulliset sukupuolentutkijat

Sukupuolentutkijat ovat hirveän rohkeaa ja kunnianhimoista sekä vastuullista väkeä. Minusta sukupuolentutkijoilla on usein todella suuret vaikuttamispyrkimykset ja vähemmän jäädään piipertämään omissa pienissä piireissä. Tästä on se hyöty, että ehkä vahingossa ja yhdessä ja tahallaankin tässä löytyy planeetalle uusia mahdollisuuksia. Ja jos ei, niin ainakin ollaan yritetty.

Suosittelen sukupuolentutkimusta sellaiselle, joka on kiinnostunut kriittisestä tiedon tuottamisesta ja on innokas yhdistämään monia näkökulmia ja tutkimaan niiden suhteita. Lisäksi hän on innokas tekemään synteesejä ja katsomaan kriittisesti omia ja toisten ajatuksia ja tekoja. Sellaiselle, joka tuntee, ettei ole löytänyt omaa paikkaansa tai joka on jumahtanut paikalleen. Sellaiselle, joka sietää epämukavuutta ja on rohkea ja joka on tästä ajasta kiinnostunut. Kaikille, jotka ovat hakeutuneet opiskelemaan yliopistoon oikeastaan.”

- Astrid Joutseno, sukupuolentutkimuksen tohtoriopiskelija ja muusikko

Nyt olen to­del­la löy­tä­nyt oman jut­tu­ni - Siri Törölä

Siri Törölän pitkäaikainen haave toteutui hänen päästessä opiskelemaan Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan.

”Olen ollut kiinnostunut tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä jo kauan. Minulle tarjoutui muutama vuosi sitten erinomainen tilaisuus toteuttaa pitkäaikainen haaveeni hakeutua Helsingin yliopiston avoimeen yliopistoon suorittamaan sukupuolentutkimuksen opintoja.

Ajatuksenani oli suorittaa opintoja harrastuksenomaisesti, mutta käytyäni johdantokurssin tiesin, että nyt olen todella löytänyt oman juttuni. Jatkoin opintoja avoimessa yliopistossa ja pääsin lopulta maisteriopiskelijaksi Helsingin yliopistoon.

Olen nauttinut opiskelusta suunnattomasti. Jokaisen aihepiirin opiskelu on syventänyt ymmärrystäni sortavista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista rakenteista. Parasta on ollut luennoilla käydyt keskustelut. Luennoilla vallitsee turvallinen ja salliva ilmapiiri, joka on kannustanut arempiakin opiskelijoita mukaan keskusteluun.

Parhaita hetkiä ovatkin olleet ehkä ne, kun luennoitsija on aktiivisen keskustelun ohessa kannustanut meitä opiskelijoita käymään barrikadeille. Silloin on tullut sellainen olo, että hemmetti, mehän pystytään vaikka minkälaiseen vallankumoukseen tahansa!

On ollut aivan mahtavaa opiskella muiden sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmalaisten kanssa. Meillä on hyvin terävä porukka ja olen kokenut olevani onnekas, kun olen saanut opiskella heidän kanssaan. Kaikilla on jo hieman elämänkokemusta, josta on mielestäni tämänkaltaisessa maisteriohjelmassa opiskelussa etua.

Sukupuolentutkimuksen opetushenkilökunta on valtavan ammattitaitoista. Opetusmetodit ovat olleet hyviä ja välillä hauskojakin, esimerkiksi feminististä metodologiaa opiskeltiin muun muassa analysoimalla komediaelokuvaa.

Sukupuolentutkimus avaa silmät

Olen koulutukseltani sosionomi ja haaveenani olisikin päästä opettamaan sosionomiopiskelijoita sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden ja merkitysten ymmärtämiseksi. Näin heillä olisi valmistuttuaan paremmat edellytykset toimia ihmisten hyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen ammattilaisina.

Myös väitöskirjan tekeminen olisi mielestäni kiinnostavaa. Tutkimuksen teko inspiroivassa ympäristössä olisi ihan mahtavaa! Uskon ja toivon, että työelämässä sukupuolentutkimuksen asiantuntijoita aletaan houkutella töihin eri sektoreiden organisaatioihin aiempaa laajemmin.

Sukupuolentutkimusta kannattaa hakeutua opiskelemaan, jos on halukas laajentamaan perspektiiviään monissakin asioissa ja valmis elämään sen tosiasian kanssa, että elämme hyvin keskeneräisessä ja epäreilussa maailmassa.

Sukupuolentutkimus on hyvin poikkitieteellinen ja monipuolinen tieteenala. Sen opiskelu on varsin silmiä avaavaa ja monipuolistaa perspektiiviä useisiin asioihin – aivan arkipäiväiseen elämäänkin. Sukupuolentutkimus tarjoaa mahdollisuuden työskennellä sortavien rakenteiden ja toimintatapojen äärellä niiden osoittamiseksi ja purkamiseksi.”

- Sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija Siri Törölä