Opiskelu

Opiskelu on monipuolista. Kemian opinnoille erityisen leimallinen osa ovat laboratoriotyöt. Ne kattavat kandiohjelmassa noin kolmasosan kemian opinnoista. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu pienryhmäharjoituksissa perinteisen luento-opetuksen tukemana. Kandidaatintutkielmaan liittyy kokeellisen tieteenalan luonteen mukaisesti tutkimusprojekti.

Mahdollisia maisteriohjelmia kemian kandiohjelman jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esim. Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma, Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, Ilmakehätieteiden maisteriohjelma sekä Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma. Voit myös hakea erillishaulla kansainväliseen Advanced Spectroscopy in Chemistry -maisteriohjelmaan sekä Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan.