Kielikeskus

Helsingin yliopiston kielikeskus on henkilöstöltään ja kielitarjonnaltaan Suomen suurin kielikouluttaja sekä monikielinen ja monikulttuurinen työyhteisö. Kielikeskus vastaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien viestintä- ja kieliopintojen toteutuksesta sekä monipuolisten kielipalvelujen tarjoamisesta yliopistoyhteisölle. Koulutus ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä yliopiston yksiköiden ja niiden henkilöstön kanssa.

Ajankohtaista
Tietoa kielikeskuksesta ja sen toiminnasta

Tutustu Kielikeskuksen toimintaan, jonka ytimessä on kieltenopetus, viestintäosaaminen, monipuoliset palvelut sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Kielikeskuksen päätehtävä on kieli- ja viestintäopetus, ja opetusta kehitetään aktiivisesti tutkivalla työotteella.