Ura ja työelämä

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia vientiteollisuuden aloja ja erittäin merkittävä työnantaja. Työpaikkoja tarjoavat yritysten ohella tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä viranomais- ja valvontaorganisaatiot.
Ura­mah­dol­li­suu­det

Kemiaa tarvitaan monissa erilaisissa yhteyksissä. Vastaavasti kemian koulutuksessa voi erikoistua monen luonteisiin tehtäviin. Voit syventyä esimerkiksi laboratoriotaitoja vaativaan synteesikemiaan, mittauslaitteita hyödyntävään analyyttiseen työskentelyyn tai laskennalliseen ja teoreettiseen kemiaan. Työsi voi liittyä myös ympäristö- tai biotieteiden sovelluksiin, lääkeaineiden valmistukseen, tekniikan materiaalien tai uusien energiaratkaisujen kehittämiseen.

Kandiohjelmassa opit kemian perustietoja sekä taitoja, joiden avulla selviät erilaisista tehtävistä työelämässä. Useimmat kandidaatin tutkinnon suorittaneista kuitenkin jatkavat maisterin tutkintoon asti ja siirtyvät vasta sen jälkeen työelämään. Maisteriopinnoissa syvennyt perusteellisesti vähintään yhteen kemian erikoisalaan, minkä jälkeen voit työllistyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Noin neljäsosa kemiassa filosofian maisterin tutkinnon suorittaneista jatkaa opintojaan tohtori­n tutkintoon asti.

Kemistit työllistyvät usein tutkimukseen tai tuotekehitykseen, kaupallisiin tehtäviin tai koulutustehtäviin. Kemianteollisuus on Suomen suurimpia vientiteollisuuden aloja ja erittäin merkittävä työnantaja. Kemian asiantuntijana voit työskennellä myös esimerkiksi tekniikan, lääketieteen ja biotieteiden alaan liittyvissä tehtävissä. Työpaikkoja tarjoavat yritysten ohella tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä viranomais- ja valvontaorganisaatiot. Opiskeluaikainen työharjoittelu auttaa oman alan löytämisessä. Kemia on kansainvälistä, joten työmahdollisuuksia on paljon myös ulkomailla ja kansainvälisissä organisaatioissa. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä, joten opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla.

Kemian osastolta valmistuneiden kokemuksista työelämässä voit lukea myös Kemiauutiset-lehdestä.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Alumnitarina: Kemian opinnot antavat hyvät eväät työelämään

Lääketeollisuudessa työskentelevän Mai Tranin mukaan kemiassa viehättää sen monipuolisuus. Tutustu uutiseen, jossa Mai Tran kertoo opinnoistaan sekä työstelystä kehityskemistinä lääketehdas Orionilla.

Alumnitarina: Wei-Min Li oppi yliopistossa ystävyyden merkityksen

Vuonna 2015 perustettu kiinalainen Leadmicro-yhtiö on noussut lyhyessä ajassa maan johtavaksi atomikerroskasvatus- eli ALD-laitteiden valmistajaksi ja merkittäväksi tekijäksi aurinkosähköteollisuudessa. Yhtiön valmistamilla laitteilla voi tehdä entistä tehokkaampia aurinkokennoja.

Kiinalaisyhtiön tarina linkittyy vahvasti Suomeen ja Helsingin yliopistoon. Yhtiön perustaja Wei-Min Li, 55, on hankkinut oppinsa juuri Helsingin yliopistossa, ja yhtiön valmistamien laitteiden ALD-tekniikka on suomalainen keksintö 1970-luvulta.

– Opiskeluaikana ymmärsin paitsi kovan työn myös ystävällisyyden ja ystävyyden merkityksen. Tämän opin yliopistoyhteisöltä – opiskelukavereilta ja henkilökunnalta, Li sanoo.

Mais­te­rio­pin­tomahdollisuudet

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Mahdollisia maisteriohjelmia kemian kandiohjelman jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esim.

Voit hakea erillishaulla kansainväliseen Advanced Spectroscopy in Chemistry -maisteriohjelmaan tai matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan.

Kaksikielinen tutkinto (Tvex)

Ohjelman tarjoamalla vaihtoehdolla voit suorittaa kaksikielisen tutkinnon (KaTu/TvEx). Kaksikielinen tutkinto tarjoaa sinulle ainutlaatuista osaamista ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. TvExillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. TvEx-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. TvExin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.