Tutkimus

Kemian tutkimusmenetelmät vaihtelevat laboratoriotyöstä vaativaan laitetekniikkaan sekä tietokoneella tehtävään laskennalliseen kemiaan ja mallinnukseen.
Kemian tutkimus

Kemian osaston tutkimus on monimuotoista ja kattaa laajasti kemian eri alat. Toiminta on jaettu kolmeen eri teemaan:

  • Materiaalit
  • Energia
  • Terveys ja Ympäristö

Kemian osaston tutkimusryhmissä tehtävää tutkimusta on esitelty tarkemmin myös opiskelijan ohjeissa.

Osastolla toimii myös Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN.

Kemian opettajankoulutusyksikössä tutkitaan aktiivisesti kemian opetusta ja opetusmenetelmien kehittämistä.