Tutkimus
Kemian tutkimusmenetelmät vaihtelevat laboratoriotyöstä vaativaan laitetekniikkaan sekä tietokoneella tehtävään laskennalliseen kemiaan ja mallinnukseen.
Kemian tutkimus

Kemian osaston tutkimus on monimuotoista ja kattaa laajasti kemian eri alat. Toiminta on jaettu kolmeen tutkimusohjelmaan:

Osastossa toimii myös Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN.

Kemian opettajankoulutusyksikössä tutkitaan aktiivisesti kemian opetusta ja opetusmenetelmien kehittämistä.