Erityisjärjestelyt eli yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Löydät tietoa erityisjärjestelyistä koronavirustilanteessa Eri­tyis­jär­jes­te­lyt eli yk­si­löl­li­set jär­jes­te­lyt va­lin­ta­ko­keis­sa ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa 2020 sivultamme.

Käsitellemme kaikki Helsingin yliopistolle keväällä 2020 määräaikaan mennessä saapuneet erityisjärjestelyhakemukset. Vielä ei ole selvää, miten valinnat kussakin hakukohteessa järjestetään tänä vuonna. Erityisjärjestelypyynnöt huomioidaan kevään opiskelijavalinnoissa niiltä osin kuin se on mahdollista kunkin hakukohteen osalta. Tiedotamme opiskelijavalintoihin liittyvistä muutoksista verkkosivuillamme, kun tiedämme enemmän. (Päivitetty 14.4.2020)

Voit hakea erityisjärjestelyitä eli yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeeseen esimerkiksi terveydellisistä syistä. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä koetilanteessa. Nämä ohjeet koskevat vuoden 2020 yhteishakua.

Hae erityisjärjestelyitä kasvatusalan VAKAVA-kokeeseen, Soc&komin hakijoille tarkoitettu provet i svenska, suomenkieliseen oikeustieteen kokeeseen sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen kokeeseen 1.4.2020 klo. 15.00 mennessä. Muihin valintakokeisiin erityisjärjestelyitä pitää hakea 8.4.2020 klo. 15.00 mennessä.

Lue myös poikkeukset yleisiin ohjeisiin, jos haet erityisjärjestelyitä johonkin seuraavista yliopistojen yhteistyössä järjestämästä kokeesta:

 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe
 • Farmasian valintakoe
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede)
 • Maantieteen valintakoe
 • Oikeustieteen suomenkielinen valintakoe
 • Psykologian valintakoe
 • Sosiaalityön valintakoe
 • VAKAVA (valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto) -koe

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää erityisjärjestelyitä esimerkiksi terveydellisistä syistä. Myönnettävät erityisjärjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä. Voit myös tarvittaessa saada vapautuksen optisen lomakkeen käytöstä.

Erityisjärjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai erityisjärjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Lisäajan myöntäminen eri kokeissa

 • Farmasian, lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen valintakokeisiin sinulle voidaan myöntää lisäaikaa enintään 30 minuuttia.

 • Muihin Helsingin yliopiston valintakokeisiin sinulle voidaan myöntää lisäaikaa enintään 60 minuuttia.

Jos sinulle myönnetään lisäaikaa kokeen suorittamiseen, lisäaika annetaan aina kokeen loppuun.

Celia

Jos sinulla on lukemiseste, voit tilata saavutettavan version valintakoeaineistosta Celialta. Kevään 2020 yhteishaussa hakevan on tilattava saavutettavat ennakkomateriaalit viimeistään 1.4.2020. Ennen kuin voit tilata valintakoekirjoja sinun täytyy rekisteröityä Celian asiakkaaksi. Lisätietoa löydät Celian suomenkielisiä valintakoeaineistoja koskevalta sivulta.

Sinun ei tarvitse hakea erityisjärjestelyitä, jos valintakokeesi järjestetään Messukeskuksessa ja ainoa yksilöllinen tarpeesi on esteetön tila. Messukeskus on esteetön tila.

Jos kuitenkin tarvitset esteettömän tilan lisäksi muita erityisjärjestelyitä, sinun pitää kertoa esteettömän tilan tarpeesta hakemuksellasi. Näin esteetön sali voidaan varmasti järjestää. Sinun ei tarvitse liittää hakemukseen esteettömän tilan tarvetta koskevaa asiantuntijalausuntoa.

Ilmoita erityisjärjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen henkilökohtaisen avustajan kanssa tai saattamana. Ilmoita lisäksi, mihin tarvitset avustajaa. Sinun täytyy järjestää avustaja itse. Henkilökohtaisen avustajan tarpeesta ei pääsääntöisesti tarvitse olla erillistä asiantuntijalausuntoa.

Valintakokeiden aikana Messukeskukseen on rajattu pääsy. Et siis voi tulla Messukeskuksessa järjestettäviin kokeisiin avustajan saattamana ilman, että olet hakenut erityisjärjestelyitä sitä varten.

Pääsääntöisesti voit ottaa valintakokeeseen mukaan diabeteksen hoitovälineet, kuten verensokerimittarin tai insuliinipumpun, ilman erillistä ilmoitusta.

Jos diabeteksen hoitoon tarkoitettu laite toimii älypuhelimella, sinun täytyy hakea erityisjärjestelyitä voidaksesi käyttää sitä valintakokeessa.

Hae erityisjärjestelyitä valintakokeisiin siihen tarkoitetulla lomakkeella. Jos osallistut useampaan valintakokeeseen Helsingin yliopistossa, sinun on täytettävä lomake jokaista valintakoetta varten erikseen.

Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia erityisjärjestelyitä haet. Jos esimerkiksi tiedät jo etukäteen, että et pysty täyttämään optista lomaketta käsin, sinun täytyy hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä.

Jätä hakemus liitteineen viimeistään:

 • keskiviikkona 1.4.2020 klo 15.00 seuraaviin valintakokeisiin: kasvatusalan VAKAVA-koe, suomenkielinen oikeustieteen koe sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koe;
 • keskiviikkona 8.4.2020 klo 15.00 muut valintakokeet.

Voit hakea erityisjärjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen vain, jos tarpeesi erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Yliopisto voi olla myöntämättä erityisjärjestelyitä, jos järjestelyt on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Et välttämättä saa samanlaisia erityisjärjestelyitä kaikkiin kokeisiin. Esimerkiksi eri yliopistojen yhteistyönä järjestettävien kokeiden linjaukset saattavat erota toisistaan. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai Helsingin yliopiston aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat erityisjärjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin erityisjärjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua erityisjärjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijaksi valitsemisesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2020. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia erityisjärjestelyitä tarvitset. Jos haet erityisjärjestelyitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia, liitä hakemukseen lääkärinlausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto.

Asiantuntijalausunnossa pitää

 • käydä ilmi, miksi tarvitset erityisjärjestelyitä,
 • selkeästi lukea, millaisia erityisjärjestelyitä sinulle suositellaan,
 • olla hakijan henkilötiedot,
 • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • olla päiväys.

Todistukseksi erityisjärjestelyiden tarpeesta hyväksytään suurimmassa osassa valintakokeita myös Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) erityisjärjestelypäätös. Päätöksestä on käytävä ilmi erityisjärjestelyiden tarve. Jos haet oikeutta käyttää valintakokeessa tietokonetta, eikä tarve käy ilmi YTL:n päätöksestä, sinun täytyy toimittaa asiantuntijalausunto erikseen.

Sinun ei tarvitse lähettää alkuperäistä lausuntoa tai YTL:n erityisjärjestelypäätöstä, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Yliopistojen yhteistyönä järjestettävien valintakokeiden liitteitä koskevat ohjeistukset saattavat poiketa Helsingin yliopiston yleisistä ohjeista. Tarkista yhteistyökokeiden liitteitä koskevat poikkeukset:

 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakokeen erityisjärjestelyitä koskevat ohjeet löydät biologian yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Farmasian valintakoetta koskeva erityisjärjestelyhakemus pitää lähettää siihen yliopistoon, jonka farmasian hakukohteen olet laittanut ensisijaiseksi. Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen valintakokeiden erityisjärjestelyitä koskevat ohjeet löydät lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilta. Toimita eläinlääketieteen koetta koskeva erityisjärjestelyhakemus Helsingin yliopistoon riippumatta siitä, suoritatko valintakokeen Helsingissä vai Oulussa.
 • Maantieteen valintakoetta koskeva erityisjärjestelyhakemus pitää lähettää siihen yliopistoon, jossa olet ilmoittanut suorittavasi valintakokeen. Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Suomenkielisen oikeustieteen valintakokeen erityisjärjestelyitä koskevat ohjeet löydät oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Psykologian valintakokeen erityisjärjestelyitä koskevat ohjeet löydät psykologian yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Sosiaalityön valintakokeen erityisjärjestelyitä koskevat ohjeet löydät sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Kasvatusalan VAKAVA-kokeen erityisjärjestelyitä koskevat ohjeet löydät kasvatusalan valintayhteistyöverkoston verkkosivuilta.

Erityisjärjestelyiden hakemuslomake

Täytä lomake huolellisesti.

Voit toimittaa hakemuslomakkeen liitteineen meille vaihtoehtoisesti

 • postilla
 • sähköpostilla, tai
 • tuomalla sen hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Katso tarkemmat ohjeet vaihtoehtoisiin toimitustapoihin alta.

Hakemuksen toimittaminen postitse   

1. Sulje paperille tulostettu lomake liitteineen kirjekuoreen.

2. Kirjoita kuoren päälle ”Erityisjärjestelyt”.

3. Lähetä hakemuslomake liitteineen osoitteeseen:

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Hakemuksen toimittaminen sähköpostilla (ohjeistus lisätty 19.3.2020)

Käytä hakemuksen toimittamiseen aina suojattua sähköpostia. Kirjoita viestin aiheeksi: Erityisjärjestelyhakemus.

Katso ohjeet suojatun sähköpostiviestin lähettämiseen verkkosivuiltamme.

Hakemuksen tuominen hakijapalveluiden postilaatikkoon

Voit tuoda hakemuslomakkeen liitteineen osoitteeseen:

Unioninkatu 40 C, postilaatikko sijaitsee Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa.

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti.

Lähetämme sinulle sähköpostilla vahvistusviestin hakemuksesi saapumisesta, kun olemme ottaneet hakemuksen käsittelyyn. Alamme käsitellä hakemuksia maaliskuun lopussa. Hakemuksia saapuu kuitenkin paljon samaan aikaan, joten käsittelyssä saattaa olla viivettä.

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi erityisjärjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos sinulle myönnetään erityisjärjestelyitä, ilmoitamme sinulle myös koepaikkasi sähköpostilla noin viikkoa ennen koetta.

Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Siksi suosittelemme, että et käytä salaamatonta sähköpostia viestitellessäsi hakijapalveluiden kanssa erityisjärjestelyistäsi muuten kuin tiedustellaksesi menettelystä yleisellä tasolla. 

Käytä suojattua sähköpostia lähettäessäsi meille viestiä erityisjärjestelyihisi liittyen. Katso ohjeet luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämiseen verkkosivuiltammeVoit myös ottaa yhteyttä hakijapalveluihin puhelimitse.