Yrityksille ja yhteisöille

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tiedekunnalle tärkeää. Kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit, alumnit ja lahjoittajat ovat korvaamaton voimavara ja vaikuttavat osaltaan siihen, että tiedekunnan vahvuus sekä tutkimuksessa että opetuksessakin on yhteys ympäröivään yhteiskuntaan.
Useita vaihtoehtoja

Tiedekunnan opiskelijat tarvitsevat teoreettisen tiedon lisäksi käytännön tietoja ja taitoja sekä kokemukseen perustuvaa ohjausta. Haluatko tarjota osaamistasi käyttöömme? Ota yhteyttä meihin osoitteeseen porthania-student@helsinki.fi!

Opiskelijat tutustuvat juristin työhön käytännön taitojen kursseilla tai yhdistämällä digitalisaatiota, teknologiaa, juridiikkaa ja palvelumuotoilua. Jos sinulla on ajatuksia ja ideoita, ota meihin yhteyttä osoitteeseen porthania-student@helsinki.fi!

Voit myös hakea dosentiksi, jolloin voit osallistua tiedekunnan toimintaan, opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen.

Tiedekunnalla on omaa täydennyskoulutustoimintaa. Sen avulla tiedekunta kantaa vastuuta myös ammatissa toimivien juristien koulutuksesta jatkuvan oppimisen ajatuksen mukaisesti. Ajankohtaispäivien lisäksi järjestetään pitkäkestoisempaa ja toistuvaa koulutusta. Liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti toteutettavien täydennyskoulutustapahtumien lisäksi järjestetään eri yhteistyötahoille tai suurelle yleisölle suunnattua koulutusta myös maksuttomina yleisötilaisuuksina. Toimintaa kehitetään yhteistyössä eri käytännön toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Tiedekunnan tutkijat ja opettajat osallistuvat jossain määrin myös tiedekunnan ulkopuolisten tahojen järjestämiin täydennyskoulutustapahtumiin asiantuntijaluennoitsijoina.

Kiinnostaako osallistuminen täydennyskoulutustoimintaan? Onko sinulla ideoita seminaareista tai kursseista? Haluatko tehdä yhteistyötä oikeustieteellisen täydennyskoulutuksen parissa? Ota yhteyttä porthania-student@helsinki.fi!

Tiedekunnan koulutusohjelmiin sisältyy työharjoitteluopintoja. Työharjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan teoreettista opiskelua ja tarjota mahdollisuus soveltaa tiedekunnassa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä sekä verkostoitua ammatillisesti.

Työharjoittelun voi suorittaa yliopiston tukemassa harjoittelujärjestelmässä, jonka harjoittelupaikat tulevat tiedekunnassa hakuun vuosittain tai työharjoittelupaikan voi hankkia itse. Työharjoittelun voi suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla.

Oletko kiinnostunut palkkaamaan eteviä opiskelijoitamme? Tarjoamalla opiskelijalle työharjoittelupaikkaa, tuet tärkeällä tavalla oppimista ja opiskelua. Ilmoita harjoittelupaikastasi Helsingin yliopiston JobTeaser-työpaikkaportaalissa. Lisätietoja harjoittelusta ja ohjeet ilmoitteluun löydät yliopiston sivuilta.