Nämä linjaukset ja määräykset perustuvat Rehtorin päätökseen 20.6.2017 ’Väitöskirjan esitarkastus ja hyväksyminen sekä väitöskirjan yleiset kriteerit’ sekä oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 26.9.2017 päättämiin tarkennuksiin.

Väitöskirjat tarkastetaan kahdessa vaiheessa, joista esitarkastus on ensimmäinen ja väitöstilaisuus toinen. Väitöstilaisuuden jälkeen tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee tai hylkää väitöskirjan tarkastusvaiheissa koottujen asiakirjojen ja oman asiantuntemuksensa perusteella. Tiedekuntaneuvosto nimeää väitöskirjan tarkastajat molemmissa vaiheissa ohjaajan ja vastuuhenkilön ehdotuksesta, jonka jälkeen tiedekunta lähettää virallisen kutsun tehtävään sekä siihen liittyvän ohjeistuksen.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilönä voi toimia professorin lisäksi myös dosentti, joka toimii tiedekunnassa yliopistonlehtorina, yliopistotutkijana tai akatemiatutkijana (tai vastaavassa uraportaikon kolmannen tason tehtävässä) ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta. Tohtorikoulutettavalle nimetään vastuuhenkilöksi lähtökohtaisesti toinen väitöstutkimuksen ohjaajista tai mikäli tämä ei ole mahdollista, pääaineen vastaava professori.

Tarkemmat ohjeet siitä, kuinka aloittaa väitöskirjan tarkastusprosessi, löytyvät oikeustieteellisen tiedekunnan sisäisiltä sivuilta osiosta ’Opintojen suunnittelu– Väitöskirjan ja lisensiaatintutkielman jättäminen tarkastukseen’.