Tutkimuksen huiput
Helsingin yliopiston menestys maailman yliopistojen joukossa on pitkälti luonnontieteellisen huippututkimuksemme ansiota. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmät ovat menestyneet täydentävän rahoituksen hauissa, kuten Suomen Akatemian akatemiaprofessuuri- ja huippuyksikkörahoituksessa sekä Euroopan unionin ERC-rahoituksessa.

Helsingin yliopiston menestys maailman yliopistojen joukossa on pitkälti luonnontieteellisen huippututkimuksemme ansiota. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmät ovat menestyneet täydentävän rahoituksen hauissa, kuten Suomen Akatemian akatemiaprofessuuri- ja huippuyksikkörahoituksessa sekä Euroopan unionin ERC-rahoituksessa. Näissä tutkimuksen rahoitusmuodoissa kilpailu on kovinta ja tieteen taso korkein. Voimakkaasti kasvanut täydentävä rahoitus on lisännyt Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tutkimuksen laajuutta ja syvyyttä.

Tiedekunnan osastot ovat mukana kahdessa Suomen Akatemian nimeämässä huippututkimusyksikössä. Tiedekunnassa toimii kolme nimittämää akatemiaprofessoria. Tällä hetkellä tiedekunnan osastoilla toimii kaksitoista kilpaillun monivuotisen ERC-rahoituksen saanutta tutkijaa.

Tutkimuksen huiput matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Akatemiaprofessorit nimittää Suomen Akatemian hallitus. Tehtävään nimitetään kansallista ja kansainvälistä mainetta omaava, eteväksi osoittautunut tutkija, jonka katsotaan edistävän oman tieteenalansa tutkimusta. Akatemiaprofessorin tehtävä on korkein Suomen Akatemian tehtävänimityksistä.

Tällä hetkellä rahoitettavia akatemiaprofessuureja on 25, noin puolet nimityksen saaneista tutkijoista työskentelee Helsingin yliopistossa, joista kolme matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tie­de­kun­nas­sa toi­mi­vat aka­te­mia­pro­fes­so­rit

Ai­em­mat ni­mi­tyk­set

 • Antti Kupiainen 01.08.1999 - 31.07.2004
 • Esko Ukkonen 01.08.1999 - 31.07.2004
 • Markku Kulmala 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Antti Kupiainen 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Markku Leskelä 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Kari Astala 01.08.2006 - 31.07.2011
 • Kari Enqvist 01.01.2010 - 31.12.2014
 • Markku Kulmala 01.01.2011 - 31.12.2015
 • Antti Kupiainen 1.1.2013 - 31.12.2017
 • Matti Lassas 1.1.2014 - 31.12.2018
 • Timo Vesala 1.1.2015 - 31.12.2019

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osastoissa osallistutaan seuraaviin Suomen Akatemian nimeämiin huippututkimusyksiköihin:

Tut­ki­muk­sen huip­pu­yk­si­köt 2018–2025

Päät­ty­neet hank­keet

Tutkimuksen huippuyksiköt 2014–2019

Tutkimuksen huippuyksiköt 2012–2017

Tutkimuksen huippuyksiköt 2008–2013

 • Algoritmisen data-analyysin huippuyksikkö
 • Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö
 • Ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutoksen fysiikka, kemia, biologia ja meteorologia
 • Funktionaalisten materiaalien huippuyksikkö (koordinaattori: Åbo Akademi)

Tutkimuksen huippuyksiköt 2006–2011

 • Inversio-ongelmien huippuyksikkö
 • Laskennallisen molekyylitutkimuksen huippuyksikkö

European Research Councilin (ERC) rahoittamia tutkijoita matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ovat:

Advanced Grant:

 • Tutkimusjohtaja Jouko Väänänen, matematiikan ja tilastotieteen osasto: Team semantics and dependence logic, (TEAMDEP, 1.6.2021–31.5.2026)
 • Professori Markku Kulmala, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Atmospheric Gas-to-Particle conversion (ATM-GTP, 1.6.2017 - 31.5.2022)
 • Professori Antti Kupiainen, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Quantum Fields and Probability (QFPROBA, 1.10.2017 - 30.9.2022)
 • Professori Hanna Vehkamäki, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Simulating Non-Equilibrium Dynamics of Atmospheric Multicomponent Clusters (DAMOCLES, 1.6.2016 - 31.5.2021)

Consolidator Grant:

 • Professori Peter Johansson, Fysiikan osasto: Post-Newtonian modelling of the dynamics of supermassive black holes in galactic-scale hydrodynamical simulations, (KETJU, 1.7.2019 – 30.6.2024)
 • Apulaisprofessori Emilia Kilpua, Fysiikan osasto: Unravelling The Structure and Evolution of Solar Magnetic Flux Ropes and Their Magnetosheaths (SolMAG, 1.6.2017 - 31.5.2022)
 • Professori Tuomo Kuusi, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Quantitative stochastic homogenization of variational problems, (QSHvar, 1.8.2019 - 31.7.2024)
 • Professori Minna Palmroth, Fysiikan osasto: Plasma Reconnection, Shocks and Turbulence in Solar System Interactions: Modelling and Observations (PRESTISSIMO, 1.6.2016 - 31.5.2022)
 • Apulaisprofessori Aleksi Vuorinen, Fysiikan osasto: High-density QCD matter from first principles (DenseMatter, 1.7.2017 - 30.6.2022)

Starting Grant:

 • Apulaisprofessori Federico Bianchi, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Chasing pre-industrial aerosols (CHAPAs, 1.1.2020 – 31.12.2024)
 • Yliopistotutkija Enrico Di Minin, Geotieteiden ja maantieteen osasto: Quantifying the global patterns and trends of the illegal wildlife trade: from artificial intelligence to financial market analysis, (WILDTRADE, 1.6.2019 - 31.5.2024)
 • Apulaisprofessori Mikko Sipilä, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Molecular steps of gas-to-particle conversion: From oxidation to precursors, clusters and secondary aerosol particles (GASPARCON, 1.2.2017 - 31.1.2022)
 • Akatemiatutkija Alexandru Tomescu, Tietojenkäsittelytieteen osasto: Safe and Complete Algorithms for Bioinformatics (SAFEBIO, 1.3.2020 – 28.2.2025)

Vastaavan rahoituksen ovat aiemmin saaneet myös seuraavat tutkijat:

Advanced Grant:

 • Professori Markku Kulmala, Fysiikan osasto: Atmospheric nucleation: from molecular to global scale (ATMNUCLE, 1.1.2009 - 31.12.2013)
 • Professori Antti Kupiainen, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Mathematical Physics of Out-of-Equilibrium Systems (MPOES, 1.3.2009 – 28.2.2014)
 • Professori Karri Muinonen, Fysiikan osasto: Scattering and absorption of electromagnetic waves in particulate media (SAEMPL, 1.4.2013 - 31.3.2018)

Starting Grant:

 • Professori Jukka Corander, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Intelligent Stochastic Computation Methods for Complex Statistical Model Learning (SmartBayes, 1.11.2009 – 31.10.2014)
 • Apulaisprofessori Mikael Ehn, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Comprehensive Molecular Characterization of Secondary Organic Aerosol Formation in the Atmosphere (COALA, 1.3.2015 - 29.2.2020)
 • Professori Tuomas Hytönen, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Analytic-probabilistic methods for borderline singular integrals (AnProb, 1.11.2011 – 31.10.2016)
 • Professori Hanna Vehkamäki, Fysiikan osasto: Role of Molecular Clusters in Atmospheric Particle Formation (MOCAPAF, 1.2.2011 – 31.1.2016)

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) oli Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, jonka tarkoituksena oli rekrytoida ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita Suomeen määräajaksi. Ohjelman kautta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta isännöi useita professuureja.