Tutkimuksen huiput

Helsingin yliopiston menestys maailman yliopistojen joukossa on pitkälti luonnontieteellisen huippututkimuksemme ansiota. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmät ovat menestyneet täydentävän rahoituksen hauissa, kuten Suomen Akatemian akatemiaprofessuuri- ja huippuyksikkörahoituksessa sekä Euroopan unionin ERC-rahoituksessa.

Helsingin yliopiston menestys maailman yliopistojen joukossa on pitkälti luonnontieteellisen huippututkimuksemme ansiota. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmät ovat menestyneet täydentävän rahoituksen hauissa, kuten Suomen Akatemian akatemiaprofessuuri- ja huippuyksikkörahoituksessa sekä Euroopan unionin ERC-rahoituksessa. Näissä tutkimuksen rahoitusmuodoissa kilpailu on kovinta ja tieteen taso korkein. Voimakkaasti kasvanut täydentävä rahoitus on lisännyt Helsingin yliopiston luonnontieteellisen tutkimuksen laajuutta ja syvyyttä.

Tiedekunnan osastot ovat mukana kahdessa Suomen Akatemian nimeämässä huippututkimusyksikössä. Tiedekunnassa toimii kolme nimittämää akatemiaprofessoria. Tällä hetkellä tiedekunnan osastoilla toimii kaksitoista kilpaillun monivuotisen ERC-rahoituksen saanutta tutkijaa.

Lippulaivat

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on vahvasti mukana neljässä Suomen Akatemian lippulaivahankkeessa, joita ovat Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC ja Suomen tekoälykeskus FCAI (sivusto englanniksi) sekä syksyllä 2023 julkistetut Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaiva sekä Suomen kvanttilippulaiva. Lippulaivoissa huipputason tiede yhdistyy monin tavoin yhteistyöhön yritysten ja muun yhteiskunnan kanssa. Lippulaivoista löydät lisätietoa yliopiston strategisen tutkimuksen sivuilta.

Tutkimuksen muut huiput matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Akatemiaprofessorit nimittää Suomen Akatemian hallitus. Tehtävään nimitetään kansallista ja kansainvälistä mainetta omaava, eteväksi osoittautunut tutkija, jonka katsotaan edistävän oman tieteenalansa tutkimusta. Akatemiaprofessorin tehtävä on korkein Suomen Akatemian tehtävänimityksistä.

Tällä hetkellä rahoitettavia akatemiaprofessuureja on 25, noin puolet nimityksen saaneista tutkijoista työskentelee Helsingin yliopistossa, joista kolme matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Tie­de­kun­nas­sa toi­mi­vat aka­te­mia­pro­fes­so­rit

Ai­em­mat ni­mi­tyk­set

 • Antti Kupiainen 01.08.1999 - 31.07.2004
 • Esko Ukkonen 01.08.1999 - 31.07.2004
 • Markku Kulmala 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Antti Kupiainen 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Markku Leskelä 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Kari Astala 01.08.2006 - 31.07.2011
 • Kari Enqvist 01.01.2010 - 31.12.2014
 • Markku Kulmala 01.01.2011 - 31.12.2015
 • Antti Kupiainen 1.1.2013 - 31.12.2017
 • Matti Lassas 1.1.2014 - 31.12.2018
 • Timo Vesala 1.1.2015 - 31.12.2019
 • Markku Kulmala 1.1.2017 - 31.12.2021

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osastoissa osallistutaan seuraaviin Suomen Akatemian nimeämiin huippututkimusyksiköihin:

Tutkimuksen huippuyksiköt 2022-2029

Tut­ki­muk­sen huip­pu­yk­si­köt 2018–2025

Päät­ty­neet hank­keet

Tutkimuksen huippuyksiköt 2014–2019

 • Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö
 • Ilmakehätutkimuksen huippuyksikkö – molekyyli- ja biologisista prosesseista globaaliin ilmastotutkimukseen
 • Kalvotutkimuksen huippuyksikkö: lipidi-proteiini-vuorovaikutuksista biologisiin toimintoihin (koordinaattori: Lääketieteellinen tiedekunta)
 • Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö (koordinaattori: Oulun yliopisto)

Tutkimuksen huippuyksiköt 2012–2017

 • Atomikerroskasvatuksen (ALD) huippuyksikkö
 • Inversio-ongelmien huippuyksikkö
 • Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö (koordinaattori: Lääketieteellinen tiedekunta)
 • Laskennallisen päättelyn huippuyksikkö (koordinaattori: Aalto-yliopisto)

Tutkimuksen huippuyksiköt 2008–2013

 • Algoritmisen data-analyysin huippuyksikkö
 • Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö
 • Ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutoksen fysiikka, kemia, biologia ja meteorologia
 • Funktionaalisten materiaalien huippuyksikkö (koordinaattori: Åbo Akademi)

Tutkimuksen huippuyksiköt 2006–2011

 • Inversio-ongelmien huippuyksikkö
 • Laskennallisen molekyylitutkimuksen huippuyksikkö

European Research Councilin (ERC) rahoittamia tutkijoita matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ovat:

Advanced Grant:

 • Akatemiaprofessori Matti Lassas, matematiikan ja tilastotieteen osasto: Geometric Methods in Inverse Problems for Partial Differential Equations (PDE-INVERSE, 1.11.2023–31.10.2028)
 • Tutkimusjohtaja Jouko Väänänen, matematiikan ja tilastotieteen osasto: Team semantics and dependence logic, (TEAMDEP, 1.6.2021–31.5.2026)
 • Tutkimusjohtaja Kari Astala, matematiikan ja tilastotieteen osasto: Quasiconformal Methods in Analysis and Applications (QUAMAP, 1.9.2019–31.8.2025)
 • Professori Antti Kupiainen, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Quantum Fields and Probability (QFPROBA, 1.10.2017 – 31.3.2024)

Consolidator Grant:

 • Apulaisprofessori Jarno Vanhatalo, matematiikan ja tilastotieteen osasto sekä organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma (bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta): Predictive Understanding of the effects of Global Change on Ecological Communities and Ecosystem Functions, (BEFPREDICT, 1.5.2024 - 30.4.2029)
 • Akatemiatutkija Lucile Turc, fysiikan osasto: Impact of foreshock transients on near-Earth space (WAVESTORMS, 1.9.2024-31.8.2029)
 • Professori Lauri Oksanen, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Lorentzian Calderon problem: visibility and invisibility (LoCal, 1.8. 2023 - 31.7.2028)
 • Professori Tuuli Toivonen, Geotieteiden ja maantieteen osasto: Greener urban travel for everyone: From measured wellbeing impacts to Big Data analytics (GREENTRAVEL, 1.1.2023 - 31.12.2027)
 • Professori Mikko Voutilainen, Fysiikan tutkimuslaitos HIP: Jet Energy Corrections for High-Luminosity LHC (JEC4HL-LHC, 1.9.2022 - 31.8.2027)
 • Professori Jan Deska, Kemian osasto: Artificial Enzyme Modules as Tools in a Tailor-made Biosynthesis (ABIONYS, 1.11.2020-31.10.2025)
 • Professori Peter Johansson, Fysiikan osasto: Post-Newtonian modelling of the dynamics of supermassive black holes in galactic-scale hydrodynamical simulations, (KETJU, 1.7.2019 – 30.9.2025)
 • Professori Tuomo Kuusi, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Quantitative stochastic homogenization of variational problems, (QSHvar, 1.8.2019 - 31.7.2024)

Starting Grant:

 • Apulaisprofessori Joonas Nättilä, fysiikan osasto: Illuminating neutron stars with radiative plasma physics (ILLUMINATOR, 1.5.2024-30.4.2029)
 • Apulaisprofessori Federico Bianchi, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Chasing pre-industrial aerosols (CHAPAs, 1.1.2020 – 31.12.2024)
 • Yliopistotutkija Enrico Di Minin, Geotieteiden ja maantieteen osasto: Quantifying the global patterns and trends of the illegal wildlife trade: from artificial intelligence to financial market analysis, (WILDTRADE, 1.6.2019 - 31.5.2024)
 • Akatemiatutkija Alexandru Tomescu, Tietojenkäsittelytieteen osasto: Safe and Complete Algorithms for Bioinformatics (SAFEBIO, 1.3.2020 – 28.2.2025)

Vastaavan rahoituksen ovat aiemmin saaneet myös seuraavat tutkijat:

Advanced Grant:

 • Professori Markku Kulmala, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Atmospheric Gas-to-Particle conversion (ATM-GTP, 1.6.2017 - 31.5.2022)
 • Professori Hanna Vehkamäki, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Simulating Non-Equilibrium Dynamics of Atmospheric Multicomponent Clusters (DAMOCLES, 1.6.2016 - 31.5.2021)
 • Professori Markku Kulmala, Fysiikan osasto: Atmospheric nucleation: from molecular to global scale (ATMNUCLE, 1.1.2009 - 31.12.2013)
 • Professori Antti Kupiainen, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Mathematical Physics of Out-of-Equilibrium Systems (MPOES, 1.3.2009 – 28.2.2014)
 • Professori Karri Muinonen, Fysiikan osasto: Scattering and absorption of electromagnetic waves in particulate media (SAEMPL, 1.4.2013 - 31.3.2018)

Consolidator Grant:

 • Professori Minna Palmroth, Fysiikan osasto: Plasma Reconnection, Shocks and Turbulence in Solar System Interactions: Modelling and Observations (PRESTISSIMO, 1.6.2016 - 31.5.2022)
 • Apulaisprofessori Aleksi Vuorinen, Fysiikan osasto: High-density QCD matter from first principles (DenseMatter, 1.7.2017 - 31.12.2022)
 • Apulaisprofessori Emilia Kilpua, Fysiikan osasto: Unravelling The Structure and Evolution of Solar Magnetic Flux Ropes and Their Magnetosheaths (SolMAG, 1.6.2017 - 31.5.2023)

Starting Grant:

 • Apulaisprofessori Mikko Sipilä, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Molecular steps of gas-to-particle conversion: From oxidation to precursors, clusters and secondary aerosol particles (GASPARCON, 1.2.2017 - 31.1.2022)
 • Professori Jukka Corander, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Intelligent Stochastic Computation Methods for Complex Statistical Model Learning (SmartBayes, 1.11.2009 – 31.10.2014)
 • Apulaisprofessori Mikael Ehn, Ilmakehätieteiden keskus (INAR): Comprehensive Molecular Characterization of Secondary Organic Aerosol Formation in the Atmosphere (COALA, 1.3.2015 - 29.2.2020)
 • Professori Tuomas Hytönen, Matematiikan ja tilastotieteen osasto: Analytic-probabilistic methods for borderline singular integrals (AnProb, 1.11.2011 – 31.10.2016)
 • Professori Hanna Vehkamäki, Fysiikan osasto: Role of Molecular Clusters in Atmospheric Particle Formation (MOCAPAF, 1.2.2011 – 31.1.2016)

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) oli Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, jonka tarkoituksena oli rekrytoida ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita Suomeen määräajaksi. Ohjelman kautta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta isännöi useita professuureja.