Vanhat matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmat (aloitus ennen syksyä 2017)

 

  • Tällä sivustolla on linkkejä ja ohjeita opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opinnot matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmissa ennen 31.7.2017.  Sivustolla on kaikki vanhojen wiki-sivujen informaatio.
  • Uusien koulutusohjelmien ohjeistus on täällä sekä koulutusohjelmien verkkosivuilla (linkit ohjelmiin, joihin sisältyy matematiikkaa ja tilastotiedettä, on annettu myös täällä, ks alla).

Matematiikka ja tilastotiede, vanhan koulutusjärjestelmän pääaineeet, ovat tieteenaloina useissa uusissa monitieteisissä koulutusohjelmissa. Ohjelmien opetussuunnitelmat  (vanhan terminologian tutkintovaatimukset) löytyvät ohjelmien verkkosivuilta ja/tai weboodista, ja ohjelmien ohjeistus on rakenteilla opiskelijan ohjeet sivustolle (ns.  "guide").

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma (MAT)
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmat (MFK)
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (MAST)
Life Science Informatics maisteriohjelma (LSI)
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (TCM)
Datatieteen maisteriohjelma (DATA)

Siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin, lomakkeet ja kattava info löytyvät tiedekunnan Flammasta:

Siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin (Flamma)
Maltti on valttia uusiin ohjelmiin siirtymisessä (Flamma)
Tutkintouudistus (Flamma)

Wikialue matematiikan aineenopettajaopiskelijoille, Iso Pyörä -tutkintouudistus ja opettajakoulutus