Vanhat matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmat (aloitus ennen syksyä 2017)

  • Tällä sivustolla on linkkejä ja ohjeita opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opinnot matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmissa ennen 31.7.2017.  Sivustolla on kaikki vanhojen wiki-sivujen informaatio.
  • Uusien koulutusohjelmien ohjeistukset löytyvät Opiskelijan ohjeista sekä koulutusohjelmien verkkosivuilla (linkit ohjelmiin, joihin sisältyy matematiikkaa ja tilastotiedettä, on annettu myös täällä, ks. alla).

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen seuraavilla kursseilla on uudet aikataulut

MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I :   1. periodi -> 2. periodi
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II :  2. periodi -> 3. periodi
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III : 1. periodi (suositeltu: toinen opiskeluvuosi) -> 4. periodi (ensimmäinen opiskeluvuosi)

MAT11003 Raja-arvot : 2. periodi -> 1. periodi
MAT11004 Differentiaalilaskenta : 3. periodi -> 2. periodi
MAT11005 Integraalilaskenta : 4. periodi -> 3. periodi
MAT21002 Sarjat: toisen opiskeluvuoden vuoden 1. periodi -> ensimmäisen opiskeluvuoden 4. periodi, mutta lukuvuonna 2019-2020 kurssi on myös vanhalla paikallaan eli luennoidaan kahteen kertaan

MAT22003 Tilastollinen päättely II (10 op kurssi joka on sijoittunut 3.- 4. periodeihin) : Jaetaan kahdeksi 5 op kurssiksi, joista ensimmäinen MAT22013 Tilastollinen päättely IIa luennoidaan 2. periodissa ja toisen osa MAT22014 Tilastollinen päättely IIb luennoidaan 3. periodissa
MAT22005 Bayes-päättely: suositeltu ajankohta, kolmannen opiskeluvuoden syksy, muuttuu suositukseksi toisen opiskeluvuoden 3. periodi ja suositellaan opiskeltavaksi kurssin MAT22014 Tilastollinen päättely IIb rinnalla
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I, ensimmäistä kertaa opetusohjelmassa ja suositeltu suoritus kolmannen opiskeluvuoden 1. periodi

Matematiikka ja tilastotiede, vanhan koulutusjärjestelmän pääaineeet, ovat tieteenaloina useissa uusissa monitieteisissä koulutusohjelmissa. Ohjelmien opetussuunnitelmat  (vanhan terminologian tutkintovaatimukset) löytyvät ohjelmien verkkosivuilta ja/tai weboodista, ja ohjelmien ohjeistus on rakenteilla opiskelijan ohjeet sivustolle (ns.  "guide").

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma (MAT)
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmat (MFK)
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (MAST)
Life Science Informatics maisteriohjelma (LSI)
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (TCM)
Datatieteen maisteriohjelma (DATA)

Siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin, lomakkeet ja kattava info löytyvät tiedekunnan Flammasta:

Siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin (Flamma)
Maltti on valttia uusiin ohjelmiin siirtymisessä (Flamma)
Tutkintouudistus (Flamma)

Wikialue matematiikan aineenopettajaopiskelijoille, Iso Pyörä -tutkintouudistus ja opettajakoulutus