Matematiikan ja tilastotieteen tutkimus

Matematiikan ja tilastotieteen osasto on osoittautunut usean matematiikan ja tilastotieteen alan kannustavaksi tutkimusympäristöksi, jossa tutkijat opiskelijoista senioreihin tuottavat kaiken aikaa kansainvälisesti korkealaatuisia tuloksia. Aktiivinen toiminta näkyy monessa muodossa: julkaisut, kokoukset, yhdistykset jne. Laitoksen sisällä toimii Rolf Nevanlinna -instituutti, joka on sovelletun matematiikan ja tilastotieteen tutkimusinstituutti.

Analyysin ja matemaattisen fysiikan ryhmät kuuluvat Analyysin ja dynamiikan huippuyksikköön (koordinointivastuu osastolla). Osastolla on myös Inversio-ongelmien huippuyksikön koordinointivastuu.