Varainhankinta

Tue kestävän biotalouden osaajia – lahjoita maatalous-metsätieteille.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on Suomessa ainoa kestävän ruokaketjun kokonaisuuden akateeminen asiantuntija ja metsätieteessä maailman huippua. Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen edetessä tarvitaan lisää tutkimustietoa globaalin ruokaturvan ja paikallisesti kestävän ruoantuotannon ratkaisemiseksi sekä hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseksi. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa yhdistyvät ihmisen hyvinvoinnin ja käyttäytymisen sekä ekosysteemin toiminnan ymmärtäminen.

Lahjoittajat ovat olleet merkittävästi edistämässä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusta ja tukemassa opiskelijoita. Uusimmat lahjoitusvaroilla mahdollistetut avaukset ovat peltomaan kasvihuonekaasutaseen mittausasema, metsäteknologian ja logistiikan professuuri sekä tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessori.