Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa

Yhteistyökumppaninamme pääset uusimman tieteellisen tiedon lähteille ja lähdet etsimään kanssamme ratkaisuja ajankohtaisiin ruoka- tai metsäarvoketjuihin liittyviin kysymyksiin.
Esimerkkejä tiedekunnan yritys- ja sidosryhmäyhteistyöstä