Tietoa tiedekunnasta

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntija Suomessa ja kansainvälisesti. Tieteenalamme ovat elintarvike- ja ravitsemustieteet, maatalous-, metsä- ja taloustieteet sekä mikrobiologia.

Tiedekunta toimii Viikin kampuksella. Vuosittain tiedekunnasta valmistuu noin 250 uutta maisteria ja tohtorintutkintoja suoritetaan noin 40.

Arvolähtökohtanamme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tutkimuksemme perustuu luonnontieteisiin, taloustieteisiin ja teknologiaan. Näillä eväillä pääsee puusta pitkään!