Johtaminen ja päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää tiedekuntaneuvosto, joka on monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.
Tiedekuntaneuvosto

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen mmtdk-hallinto@helsinki.fi Kokoukset alkavat klo 10.15

Kevät 2024

 • Tiistaina 16.01.2024, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 02.01.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 13.02.2024, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 30.01.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 12.03.2024, Infokeskus, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 27.02.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 09.04.2024, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 26.03.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 07.05.2024, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 23.04.2024 klo 12
   
 • Tiistaina 04.06.2024, Infokeskus, huone K1088
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 21.05.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 25.06.2024, Zoom-kokous
  Huom! Vain maisterintutkielmien ja väitöskirjojen hyväksyminen ja arvostelu, ei muita asioita
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 11.06.2024 klo 12

Syksy 2024

 • Tiistaina 20.08.2024, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 06.08.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 17.09.2024, Infokeskus, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 03.09.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 15.10.2024, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 01.10.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 12.11.2024, Infokeskus, sali 4024
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 29.10.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.
   
 • Tiistaina 10.12.2024, Zoom-kokous
  Materiaalin toimitusaika viimeistään 26.11.2024 klo 12
  Materiaalin toimitusaika koskee esimerkiksi maisterintutkielman arviointilausuntoa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedekuntaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat Flamma-intranetissä opiskelijoita ja yliopiston henkilöstöä varten. Samalta sivulta löytyvät tiedekuntaneuvoston jäsenet. Flamma vaatii kirjautumisen. Mikäli et pääse Flammaan, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Dekaanit

Tiedekuntaa johtaa dekaani Ritva Toivonen vuodesta 2018. Hallintokaudella 2022–2025 tiedekunnassa on neljä varadekaania, Laura Alakukku, Janna Pietikäinen, Mari Sandell ja Anne Toppinen.

Dekaani Ritva Toivonen

Ritva Toivonen on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani.

”Olen metsänhoitaja ja dosentti metsäekonomian, erityisesti metsätuotteiden markkinoiden ja strategisen johtamisen, alalta. Juuri nyt tutkimukseni kohdistuu moderniin puurakentamiseen ja vastuullani on Viikin kampuksen innovaatioekosysteemi- ja Hyytiälän metsäaseman puurakennukseen sijoittuvan Living Lab –tutkimusympäristön kehityshankkeet. Taustani on akateemisten asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävistä. Kansainvälistä perspektiiviä toivat pestit mm. YK:ssa ja Freiburgin yliopistossa.

Yliopisto rakentaa tulevaisuutta, ja mikä olisi sen innostavampaa. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö on yhä tärkeämpi teema, jossa juuri tiedekuntamme tarjoaa Suomessa ainutlaatuista ja kansainvälisesti kärkeen sijoittuvaa tiedettä ja korkeinta opetusta. On tärkeää, että tulevaisuuden tiedekunta on yhäkin menestyvämpi tässä tehtävässään.

Positiivisten mahdollisuuksien tunnistaminen, arvostava asenne ja tiivis vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa pohjustavat tiedeyhteisön suotuisaa kehitystä. Ne tuovat energiaa ja luomisvoimaa.”

Varadekaani Laura Alakukku

Laura Alakukku on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan infrastruktuureista ja avoimista aineistoista vastaava varadekaani. Hän toimii myös tarvittaessa dekaanin sijaisena.

"Olen Laura Alakukku, infrastruktuureista ja avoimista aineistoista vastaava varadekaani. Olen maatalouden ympäristöteknologian professori maataloustieteiden osastolla. Tutkimusalani on maaperäteknologia ja siihen kytkeytyvä peltoviljelyn ympäristöteknologia. Olen Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Tavoitteeni on jatkaa tiedekunnan tutkimus- ja opetusinfrastruktuurien ja niihin liittyvien tukipalvelujen kehittämistä. Uutena asiana edelliseen tulevat kytkeytymään avoimet aineistot. Tavoitteena on rakentaa yhteistyössä tiedekuntalaisten kanssa korkeatasoinen tutkimus- ja opetusympäristö, joka tarjoaa tutkimuksen, opetuksen ja innovaatiotoiminnan kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisen ohella yhteiskunnallisen näyteikkunan tiedekuntaan."

Varadekaani Janna Pietikäinen

Janna Pietikäinen on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan koulutuksesta ja kestävyydestä vastaava varadekaani.

"Olen Janna Pietikäinen, koulutuksesta ja kestävyydestä vastaava varadekaani. Olen vanhempi yliopistonlehtori metsätieteiden osastolla ja tutkin ja opetan ympäristökysymyksiä ja kestävyyttä. Hyvän oppimisen edistäminen on työni ytimessä.  Kehitän opetusta ja koulutusta ja teen elämäntieteiden ja kestävyyden koulutuksen pedagogista tutkimusta.  Olen Opettajien Akatemian jäsen ja toimin Kestävyystieteen instituutin (HELSUS) kestävyyskoulutuksessa.

Kehitämme yhdessä tiedekunnan koulutusohjelmien opettajien kanssa opetusta, jonka avulla voimme vastata globaaleihin kestävyyshaasteisiin metsään ja ruokaan liittyvissä luonnon- ja ihmisen järjestelmissä. Tavoitteena on vahvistaa myös kestävän yrittäjyyden ja innovaatio-osaamisen opetusta ja lisätä kaikille avointa opetusta sekä yhteistyötä opetuksessa yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Tarjoamme koulutusta kestävän tulevaisuuden rakentamiseen."

Varadekaani Mari Sandell

Mari Sandell on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja innovaatioista vastaava varadekaani.

”Olen Mari Sandell ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja innovaatioista vastaava varadekaani. Olen ruoan aistittavan laatututkimuksen professori elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla ja osa-aikainen professori Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Vedän monitieteistä Aistit ja ruoka -ryhmää. 

Vuorovaikutus on jatkuva kehittämisen kohde. Tiedekuntamme kumppaniverkostoon kuuluvat lukuisat rahoittajat, päättäjät, yritykset ja muut toimeksiantajat, alumnit ja sidosryhmät.

Tiedekuntamme luovat työntekijät ja opiskelijat sekä Viikin tutkimustila, Hyytiälän metsäasema ja Viikki Food Design Factory tarjoavat erinomaisen perustan innovaatiotyölle.

Vastaan tiedekunnan viestinnästä yhdessä Viikin kampuspalveluiden kanssa. Meillä on paljon näytettävää ja kerrottavaa kestävän ruoka- ja metsäjärjestelmän kehittämisestä. Kaikki lähtee yhdessä tekemisestä ja rohkeudesta.”

Varadekaani Anne Toppinen

Anne Toppinen on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava varadekaani.

"Olen metsätieteiden osaston metsäekonomian, liiketoiminnan ja politiikan opintosuunnan professori ja työskennellyt tiedekunnassa vuodesta 2008.

Ennen varadekaanin tehtäviä toimin myös vuosina 2018-21 Kestävyystieteen instituutti Helsusin johtajana. Ennen Helsingin yliopistoon siirtymistä työskentelin tutkimusohjelmapäällikkönä Euroopan Metsäinstituutissa ja tutkijana Metsäntutkimuslaitoksella.

Tutkimuksellisesti olen kiinnostunut kestävyysmurroksesta metsäalan arvoverkostoissa ja yritysten liiketoimintamalleissa, yritystoiminnan vastuullisuudesta ja resilienssistä. Koordinoin Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tieteidenvälistä DECARBON-HOME konsortiota. Olen myös Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen sekä Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön toimikunnan jäsen.

Tavoitteeni varadekaanina on nostaa ­­– ­jo nykyisinkin korkeaa – tutkimuksen laatua tiedekunnassa, kannustaa tieteidenväliseen yhteistyöhön sekä tukea erityisesti nuorten ja apurahatutkijoiden uramahdollisuuksia."