Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa
Tältä sivulta löydät tiedekunnan käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita, vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivuilta.

Päivitetty 12.1.2022 (Ohjeita opetuksen järjestämiseen)

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa. 

 

Tiedekunnan tilojen käyttö

Helsingin yliopistossa on tarkennettu koronaohjeistuksia huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Etätyösuositus on voimassa kaikissa tehtävissä, jotka on mahdollista järjestää etätyönä. Opetus, tentit mukaan lukien, toteutetaan periodin loppuun suunnitellusti. Tarkemmat yliopistotasoiset ohjeistukset: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Kaikissa tiloissa työskennellessä tulee noudattaa koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia ja hygieniaohjeita. Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Maskeja on tarjolla tiedekunnan tiloissa työskenteleville. 

Tiedekunnassa on palattu käyttämään varauskalentereita tiedekuntaan kuuluvien laboratorioiden ja kasvihuoneiden työtilojen osalta. Varauskalenterit löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen).

Ohjei­ta ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen   

Opetus 1.-16.1.2022

Tiedekunnan koulutusohjelmissa voidaan tarjota ainoastaan välttämätöntä lähiopetusta 16.1.2022 asti. Välttämättömäksi lähiopetukseksi lasketaan laboratorio-opetus, kenttäopetus ja opetus, jossa tarvitaan ainoastaan opetustiloissa käytettävissä olevia laitteistoja tms. Kaikki muu opetus muutetaan 16.1.2022 asti etäopetukseksi.

Opetustilanteissa käytetään maskeja. Opettajat vastaavat siitä, että opetus- ja ohjaustilanteessa on tarjolla kasvomaskeja kaikille läsnäoleville opiskelijoille, opettajille ja mahdollisille vierailijoille. Opettajat hakevat opetustilanteissa käytettävät maskit osastonsa yhdyshenkilöltä ja huolehtivat niiden jakamisesta ennen opetustilanteen alkamista. 

Opetus 17.1.2022 alkaen

Kolmannella periodilla (17.1.- 6.3.2022) ainoastaan välttämätön tiedekunnan opetus järjestetään lähiopetuksena. Välttämätöntä lähiopetusta ovat laboratorio-opetus, kenttäopetus ja opetus, jossa tarvitaan ainoastaan opetustiloissa käytettävissä olevia laitteistoja, tms. 

Välttämätöntä lähiopetusta voidaan järjestää enintään 25 henkilön ryhmissä. Määritelmän mukaisen, hyväksytyssä opetusohjelmassa olevan välttämättömän lähiopetuksen järjestämiseksi ei tarvitse hakea erikseen lupaa tiedekunnan tilannekeskukselta. Muuhun mahdolliseen lähiopetukseen haetaan lupaa tiedekunnan tilannekeskukselta lähettämällä lupapyyntö Jaana Ikävalkolle. Tiedekunnan tilannekeskus tekee jatkossakin päätökset, jotka liittyvät opetuksen järjestämiseen pandemiatilanteessa. Päätösvaltaa ei siirretä koulutusohjelmien johtoryhmille.

Tiloissa voi järjestää välttämätöntä lähiopetusta tilojen normaalin henkilömäärämitoituksen puitteissa. Välttämättömässä lähiopetuksessa on noudatettava voimassa olevia turvajärjestelyitä. Lähiopetuksessa käytetään maskeja, joita on tarjolla opetustiloissa. Jokaisella on mahdollisuus saada halutessaan FFP2-maski.

Tentit voidaan järjestää suunnitellusti lähi- tai etätentteinä. Lähitenteissä huolehditaan tenttitilojen riittävästä väljyydestä. Osallistujamäärä voi olla enintään 50 henkilöä samassa tilassa.

Väitöstilaisuudet

Tiedekunnan väitöstilaisuudet pidetään etäväitöksinä maaliskuun 2022 loppuun saakka. Paikalla voivat olla ne henkilöt, jotka on määritelty yliopiston ohjeissa.

 

Linkkejä ohjeisiin 

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Dekaani Ritva Toivonen

Va­ra­de­kaa­ni, tutkimus- ja jat­ko­kou­lu­tus­asiat Anne Toppinen

Va­ra­de­kaa­ni, kou­lu­tus- ja kak­si­kie­li­syys­asiat Janna Pietikäinen

Va­ra­de­kaa­ni, yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus Mari Sandell

Va­ra­de­kaa­ni, in­fra­struk­tuu­ri Laura Alakukku