Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Tältä sivulta löydät tiedekunnan käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita, vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivuilta.

Päivitetty 9.3.2022 (Tiedekunnan tilojen käyttö, Ohjeita opetuksen järjestämiseen)

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa. 

 

Tiedekunnan tilojen käyttö

Yliopiston etätyösuositus päättyi 28. helmikuuta. Maaliskuun aikana siirrytään joustavasti viime syksynä vahvistettuihin monipaikkatyön (hybridityö) käytänteisiin. 

Lähiopetuksessa ja -tenteissä luovutaan kokonaan henkilömäärärajoituksista neljännen periodin alussa 14. maaliskuuta lähtien.

Omaehtoisen karanteenin kansalliset kriteerit ovat muuttuneet. Niiden mukaan oireeton altistunut voi tulla yliopistolle, mikäli etätyöskentely tai -opiskelu ei ole mahdollista. Jos saa kotitestissä positiivisen koronatestituloksen tai on oireinen, ei voi tulla yliopistolle. Tarkemmat yliopistotasoiset ohjeistukset: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Kaikissa tiloissa työskennellessä tulee noudattaa koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia ja hygieniaohjeita. Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Maskeja on tarjolla tiedekunnan tiloissa työskenteleville. 

Ohjei­ta ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen   

Opetus 14.3. alkaen  

Opetustilanteissa käytetään maskeja. Opettajat vastaavat siitä, että opetus- ja ohjaustilanteessa on tarjolla kasvomaskeja kaikille läsnäoleville opiskelijoille, opettajille ja mahdollisille vierailijoille. Opettajat hakevat opetustilanteissa käytettävät maskit osastonsa yhdyshenkilöltä ja huolehtivat niiden jakamisesta ennen opetustilanteen alkamista.

Jos lähiopetuksena opetettavan kurssin opiskelija on sairastunut koronavirukseen

Opettaja on yhteydessä tiedekunnan opintoasiainpäällikköön Maika Strömbergiin, jolta hän saa ohjeet tarvittavista toimenpiteistä. Katso lisätietoa opetushenkilöstölle opetustyön ohjeissa.

Väitöstilaisuudet

Tiedekunnan väitöstilaisuudet pidetään etäväitöksinä maaliskuun 2022 loppuun saakka. Paikalla voivat olla ne henkilöt, jotka on määritelty yliopiston ohjeissa.

 

Linkkejä ohjeisiin 

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Dekaani Ritva Toivonen

Va­ra­de­kaa­ni, tutkimus- ja jat­ko­kou­lu­tus­asiat Anne Toppinen

Va­ra­de­kaa­ni, kou­lu­tus- ja kak­si­kie­li­syys­asiat Janna Pietikäinen

Va­ra­de­kaa­ni, yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus Mari Sandell

Va­ra­de­kaa­ni, in­fra­struk­tuu­ri Laura Alakukku