Luomuksen sääksikamerat

Tutustu kalasääskien elämään viiden reaaliaikaista kuvaa välittävien kameroiden avulla. Pesistä neljä sijaitsee Pohjois-Satakunnassa ja yksi Lounais-Suomessa. Laji on ollut tutkijoiden tehokkaassa seurannassa jo vuodesta 1971 alkaen.

Viime vuodet sääksikanta on pysynyt vakaana, parimäärä on noin 1 200. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa sääksi luokiteltiin edelleen silmälläpidettäväksi lajiksi, mutta vuoden 2019 tarkastelussa se arvioitiin elinvoimaiseksi. Seurannan tuloksia julkaistaan vuosittain BirdLife Suomen Linnut-vuosikirjassa.

Luomuksen sääksikamerat

YouTube kerää videoista 12 tunnin historian, jota voi selata halutessaan taaksepäin. Painamalla "Live"-tekstiä pääsee takaisin reaaliaikaiseen kuvaan. Kuva toimii parhaiten tietokoneella ja mobiililaitteiden YouTube-sovelluksella. Pesien kuvaukseen on hankittu asianmukaiset luvat sekä maanomistajilta että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Satakunnan pesä 1
Satakunnan pesä 2
Satakunnan pesä 3
Satakunnan pesä 4
Lounais-Suomen pesä