Lintuatlas

Lintuatlas on valtakunnallinen hanke

Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus Suomessa. Ympäristöministeriön rahoittaman Suomen neljännen lintuatlaksen (2022–2025) toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi. 

Vapaaehtoisten merkitys atlasaineiston keruussa on erittäin merkittävä. Lue lisää atlaksesta ja osallistumismahdollisuuksista linkin kautta.