Yksiköt

Lääketieteellinen tiedekunta on jakautunut kolmeen yksikköön: Clinicum, Medicum ja tutkimusohjelmayksikkö. Clinicum ja Medicum käsittävät eri osastoja. Osastot puolestaan vastaavat eri oppiaineista. Tutkimusohjelmayksikkö koostuu viidestä tutkimusohjelmasta.

Clinicumin muodostavat kliiniset osastot, suu- ja leukasairauksien osasto, kansanterveystieteiden osasto sekä työterveyshuolto. Yksikön johtajana toimii professori Klaus Olkkola.

Medicumin muodostavat biolääketieteelliset osastot, kliinisteoreettiset oppialat sekä oikeuslääketieteen osasto. Yksikön johtajana toimii tällä hetkellä professori Eero Mervaala, Tom Böhlingin siirryttyä vararehtoriksi.

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikkö (TOY) on korkeatasoisen tutkimuksen yhteisö. Yksikön johtajana toimii apulaisprofessori Henna Tyynismaa. Kansainvälinen tieteellinen neuvosto arvioi ja valitsee tutkimusohjelmat ja niiden tutkimusryhmät kilpaillun haun kautta 4–6 vuoden välein.

Tutkimusohjelmayksikkö koostuu tällä hetkellä viidestä tutkimusohjelmasta (2013-2018):

  • Molekyylineurologia
  • Genomibiologia
  • Translationaalinen syöpäbiologia
  • Diabetes ja lihavuus
  • Immunobiologia