Lääketieteellinen tiedekunta lukuina
Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa korkeatasoista ja näyttöön perustuvaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian opetusta ja ammatillista jatkokoulutusta. Edistämme kaikessa toiminnassamme työ- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Tutustu tiedekunnan keskeisiin tunnuslukuihin vuodelta 2020.

Henkilöstö

Tiedekunnassa työskentelevien asiantuntijoiden määrä on pysynyt suunnilleen samana viimeisten kolmen vuoden ajan. Naisten osuus 61,1% ja miesten 38,9%. Professoreita 119, apulaisprofessoreita 16 (joista toisella kaudella 11) ja akatemiaprofessoreita 2. Lisäksi tiedekuntaan on nimitetty kaksi työelämäprofessoria.

Vaikuttavaa tutkimusta

Lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaisut edustavat noin kolmasosaa Helsingin yliopiston julkaisuista. Suurin osa julkaisuista on tehty yhteistyössä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa. Tiedekunnan julkaisumäärä kasvaa edelleen vuosittain. Lisäksi avoimessa julkaisukanavissa julkaistut ja rinnakkaisjulkaisujen määrää on saatu kasvatettua.

Opiskelijat

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on viisi perustutkintokoulutuksen koulutusohjelmaa

 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Logopedian koulutusohjelma
 • Lääketieteen koulutusohjelma
 • Psykologian koulutusohjelma
 • Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma

Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa lisäksi erikoislääkärikoulutusta, erikoishammaslääkärikoulutusta, psykoterapeuttikoulutusta, erikoispsykologikoulutusta, yleislääketieteen erityiskoulutusta sekä erikoislääkärien lisäkoulutusta.

Tutkinnot

Perustutkintokoulutuksen tutkintoja suoritettiin 432, joista alempia tutkintoja suoritettiin 92 ja ylempiä 340 seuraavissa koulutusohjelmissa:

 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Logopedian koulutusohjelma
 • Lääketieteen koulutusohjelma
 • Psykologian koulutusohjelma
 • Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma

Muut tutkinnot

 • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta valmistui vuonna 2020 kaikkiaan 273 henkilöä.
 • Lisäksi tiedekunnasta valmistui vuonna 2020 90 psykoterapeuttia ja 8 erikoispsykologia.
Talous

Tiedekunnan rahoituksesta 58% koostuu täydentävästä rahoituksesta. Suurimmat rahoittajat ovat Suomen akatemia (22%) ja erilaiset kotimaiset rahoittajat (mm. säätiöt) (18%).