Lääketieteellinen tiedekunta lukuina

Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa korkeatasoista ja näyttöön perustuvaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian opetusta ja ammatillista jatkokoulutusta. Edistämme kaikessa toiminnassamme työ- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Tutustu tiedekunnan keskeisiin tunnuslukuihin vuodelta 2022.

Henkilöstö

Tiedekunnan henkilötyövuosissa ei ole tapahtunut suurta muutosta kuluneen 3 vuoden tarkastelujakson aikana. Sukupuolten osalta naisten osuus (61,7%) on miehiä huomattavasti suurempi.

Professoreita 115, apulaisprofessoreita 21 (joista toisella kaudella 15) ja akatemiaprofessoreita 2. Lisäksi tiedekuntaan on nimitetty kaksi työelämäprofessoria.

Vaikuttavaa tutkimusta

Lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaisut edustavat noin kolmasosaa Helsingin yliopiston julkaisuista. Suurin osa julkaisuista on tehty yhteistyössä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa. Tiedekunnan julkaisumäärä kasvaa edelleen vuosittain. Lisäksi avoimessa julkaisukanavissa julkaistut ja rinnakkaisjulkaisujen määrää on saatu kasvatettua.

Opiskelijat

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on viisi perustutkintokoulutuksen koulutusohjelmaa

 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Logopedian koulutusohjelma
 • Lääketieteen koulutusohjelma
 • Psykologian koulutusohjelma
 • Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma

Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa lisäksi erikoislääkärikoulutusta, erikoishammaslääkärikoulutusta, psykoterapeuttikoulutusta, erikoispsykologikoulutusta, yleislääketieteen erityiskoulutusta sekä erikoislääkärien lisäkoulutusta.

Lääketieteellinen tiedekunta on edelleen suosituin tiedekunta hakijamäärän perusteella tarkasteltuna. Aikaisempiin vuosiin verrattuna hakijamäärä jatkoi laskuaan, silti edelleen ainoastaan 4% hakeneista sai opiskelupaikan. Suosituimpina hakukohteina olivat edellisien vuosien tapaan lääketieteen ja psykologian koulutusohjelmat.

Tutkinnot

Perustutkintokoulutuksen tutkintoja suoritettiin 498, joista alempia tutkintoja suoritettiin 83 ja ylempiä 415 seuraavissa koulutusohjelmissa:

 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma
 • Logopedian koulutusohjelma
 • Lääketieteen koulutusohjelma
 • Psykologian koulutusohjelma
 • Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma

Muut tutkinnot

 • Vuonna 2021 valmistui kaikkiaan 678 erikoislääkäriä ja 39 erikoishammaslääkäriä. Vuoden 2022 valtakunnallisia lukuja ei ole vielä saatavilla.
 • Lisäksi tiedekunnasta valmistui vuonna 2022 57 neuropsykologia, 14 psykoterapeuttia ja 25 kliinisen mielenterveyden erikoispsykologia.
Talous

Tiedekunnan rahoituksesta 60% koostuu täydentävästä rahoituksesta. Suurimmat rahoittajat ovat Suomen akatemia (22%) ja erilaiset kotimaiset rahoittajat (mm. säätiöt) (18%).