Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja osastojen yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla. Toimintakaudella 2018 – 2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

TP
Tiina
Paunio
professori
Psykiatrian osasto
Tieteenala Peruslääketieteet, Kliiniset lääketieteet

 

Clinicum

Klaus
Olkkola
professori
Diagnostis-terapeuttinen osasto
Tieteenala Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia

Medicum

EM
Eero
Mervaala
professori
Farmakologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

Tutkimusohjelmayksikkö

HT
Henna
Tyynismaa
apulaisprofessori, toinen kausi
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Neurotieteet

Tiedekuntaneuvosto on monijäseninen hallinnollinen toimielin. Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tiedekunnan tavoiteohjelman mukaisesti. Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Lisäksi tiedekuntaneuvosto on nimennyt eri toimikuntia valmistelemaan päätöksien tekoa.

Tiedekuntaneuvoston kokoonpano 2018 - 2021

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii Risto Renkonen ja sihteerinä Tiina Järvilehto.

  Tiedekuntaneuvoston jäsen Varajäsen
Professorit professori Janne Backman professori Ilkka Ojanperä
  professori Erkki Isometsä professori Juha Sinisalo
  professori Minna Kaila professori Leo Tjäderhane
  professori Juha Pekkanen professori Sirpa Leppä
  professori Pauli Puolakkainen professori Taina Autti
  professori Anu Wartiovaara professori Timo Otonkoski
  akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Kimmo Alho
  professori Olli Carpén professori Matti Airaksinen
Muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö laboratoriomestari Heli Grym laboratorioinsinööri Solja Eurola
  kliininen opettaja Hanna Jarva yliopisto-opettaja Jari Lipsanen
  akatemiatutkija Outi Kilpivaara akatemiatutkija Riikka Kivelä
  projektikirjanpitäjä Marja-Liisa Köppä koordinaattori Maarit Raukola
  yliopistonlehtori Maarit Hölttä-Vuori kliininen opettaja Vedran Stefanovic
Opiskelijat Fredrik Ahlström Émil Yliheljo
  Ivar Lönnberg Mikael Mauno
  Karolina Reijonen Laila Ketvel
  Sirke Virkkunen Ville Liu
  Mikko Vuorela Vilma Rouhiainen

Tie­de­kun­ta­neu­vos­ton ko­kous­päi­vät ja pöy­tä­kir­jat

Tiedekuntaneuvoston kokouspäivät vuonna 2019
15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5., 11.6., 20.8., 10.9., 15.10., 12.11., 10.12.

Kokouspöytäkirjat löytyvät intranetistä (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan sen jälkeen, kun kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat sen allekirjoittaneet. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä, pöytäkirjanotteet lähetetään asianosaisille kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.