Vuosittain lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopiskelijoista vaihtoon lähtee runsaat 20 opiskelijaa. Vastaavasti tulevia vaihto-opiskelijoita on vuosittain n. 30. Ensimmäisenä opintovuonna ei voi lähteä vaihtoon, mutta muuten missä tahansa opintojen vaiheessa. Lääketieteellisellä tiedekunnalla on vaihto-sopimuksia vain Eurooppaan, mutta Helsingin yliopistolla on kansainvälisen vaihdon palveluiden hallinnoimia sopimuksia myös muualle.