Opiskelijavaihto

Vuosittain lääketieteen ja hammaslääketieteen perusopiskelijoista vaihtoon lähtee runsaat 20 opiskelijaa. Vastaavasti tulevia vaihto-opiskelijoita on vuosittain n. 30. Ensimmäisenä opintovuonna ei voi lähteä vaihtoon, mutta muuten missä tahansa opintojen vaiheessa. Lääketieteellisellä tiedekunnalla on vaihto-sopimuksia vain Eurooppaan, mutta Helsingin yliopistolla on kansainvälisen vaihdon palveluiden hallinnoimia sopimuksia myös muualle.

Helsingin yliopiston liikkuvuuspalvelut auttavat kaikissa vaihtoon ja hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä.

Liikkuvuuspalvelut

Helsingin yliopisto on solminut kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia useiden korkeakoulujen ja vaihto-ohjelmien kanssa, erityisesti Euroopan ulkopuolelle. Suurin osa vaihtomahdollisuuksista on avoimia kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, mutta joskus sopimukset on suunnattu tiettyjen alojen opiskelijoille.

Kliinistä lääketiedettä tai hammaslääketiedettä ei voi opiskella niissä yliopistoissa, joihin hakeudutaan ISEP (Argentiina, Brasilia, Chile, Japani, Kanada, Korea, Meksiko, Nicaragua, Uruguay, Yhdysvallat), AEN (Australian European Network) ja MAUI (Mid-America Universities International) -ohjelmien kautta. Sama koskee useimpia yliopistoja, joiden kanssa on tehty kahdenvälinen sopimus. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat voivat kyllä saada paikan, mutta heidän täytyy valita jonkin muun aineen kursseja, esimerkiksi ravitsemustiedettä, (sosiaali)farmasiaa tai liikuntatieteitä.

Kaikkiin opiskelijavaihtoihin kuuluu stipendi/apuraha, jonka suuruus riippuu vaihto-ohjelmasta, kohdemaasta ja vaihdon kestosta.

Nordplus on pohjoismainen vaihto-ohjelma, jota koordinoi CIMO (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus). Nordplus-haku on kerran vuodessa, yleensä helmi-maaliskuussa. Lääketieteen perustutkinto-opiskelija voi hakea puollon Nordplus-opiskelijavaihtoon 3 -9 kuukaudeksi. Lisää Nordplus-ohjelmasta löydät Helsingin yliopiston kansainvälisten palveluiden internetsivuilta.

Lisätietoa Nordkurs-kesäkursseista: Summer Schools.

ERASMUS+ -ohjelma on Euroopan unionin ohjelma. Vaihdon keskeisenä periaatteena on ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksyminen kotiyliopistossa suoritettavaan tutkintoon. ERASMUS+ -vaihtokausi lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille on 3-9(12) kuukautta. Erasmus+ -haku on vähintään kerran vuodessa, yleensä helmi-maaliskuussa.

Lisätietoja CIMO:n sivuilta.

FiMSIC (Finnish Medical Students’ International Committee) on Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta, joka edustaa suomalaisia lääketieteen opiskelijoita maailman lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestössä IFMSA:ssa. FiMSIC:n kautta lähtee vuosittain yli sata lääkisopiskelijaa harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon kaikille maailman mantereille.

FiMSIC:n vaihtoon haku on marraskuussa, jolloin voi hakea vaihtoihin, jotka ajoittuvat seuraavan vuoden huhtikuun ja sitä seuraavan vuoden maaliskuun välille. Vaihdon pituus on yleensä 4 viikkoa ja vaihdot sijoittuvat kalenterikuukausille. Ehdot sille, kuka (esim. minkä vuosikurssin opiskelija) voi hakea, minkälaisia dokumentteja vaaditaan ja mitä on tarjolla mihinkin aikaan vuodesta, riippuu puhtaasti kohdemaasta.

FiMSIC:in vaihtosopimuksien määrä kunkin maan kanssa vaihtelee vuosittain. Ajankohtaisimman tiedon eri kohteista ja itse hakuprosessista saat Abroad-lehtisestä, jota jaetaan ympäri kampusta sekä Fimsicin nettisivuilta www.fimsic.org