Hae opiskelijaksi
Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voit peruskoulutuksen puolella opiskella lääketiedettä, hammaslääketiedettä, translationaalista lääketiedettä, psykologiaa ja logopediaa.

Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja ovat lääketieteen lisensiaatti (LL), hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL)  ja filosofian maisteri (FM), joita valmistuu kansainvälisestä translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmasta sekä psykologian kandidaatti (PsK) ja psykologian maisteri (PsM) sekä humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja filosofian maisteri (FM), pääaineena logopedia.
 

Lääketieteellisen tiedekunnan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet tieteellisen tiedon hakemiseen, kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen sekä antaa edellytykset jatko-opintoihin. Tiedekunnan koulutukset valmistavat opiskelijoita laillistetuiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi: lääkäreiksi, hammaslääkäreiksi, psykologeiksi ja puheterapeuteiksi.
 

Tiedekunnan opinnoissa sovelletaan opiskelijalähtöisiä, toisiaan täydentäviä oppimismenetelmiä ja pyritään teorian ja käytännön yhteensovittamiseen sekä ammatillisesta käytännöstä nousevien tilanteiden käyttämiseen opetuksen lähtökohtana. Opintoja kehitetään aktiivisesti opiskelijapalautteen avulla. Opiskelijoilla on keskeinen rooli myös opetuksen kehittämiseen tähtäävissä toimikunnissa.
 

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Hakeminen

Helsingin yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat on jaettu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen opintolinjoihin. Ruotsinkielisille linjoille hyväksytään enintään 5 % lääkäri/hammaslääkärikoulutukseen koko maassa hyväksyttävien määrästä. Vain Helsingin yliopistossa on ruotsinkieliset opintolinjat lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksille.

Lääketieteellisellä tiedekunnalla ei ole erillistä hakuopasta. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät joko yliopiston hakijapalveluiden ylläpitämiltä sivuilta tai Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu. Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Tiedekunnan ulkopuolisilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan sivuaineopiskelijaksi, erillisopiskelijaksi tai JOO-opiskelijaksi.

Pe­rus­kou­lu­tuk­sen tut­ki­ja­lää­kä­rioh­jel­ma

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijalääkäriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa jo ensimmäisen vuoden jälkeen lisensiaatin tutkinnon ohella tohtorintutkintoon tähtäävä hyvin valvottu ja ohjattu tutkimustyö. Tutkijalääkärikoulutettavat valitaan vuosittain lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Ensi vaiheessa opiskelijoita opastaa kaksi tutoria sekä 1-2 opiskelijatutoria.
 
Tutkijalääkäriopiskelijat työskentelevät tutkimusryhmissä 3 kuukautta viiden kesän ajan ennen perustutkinnon (lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti) suorittamista. Kahden ensimmäisen kesän aikana (rotaatiokesät) opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tekemään tutkimusta 3-4 eri tutkimusryhmässä tutustuakseen eri tutkimusaiheisiin ja asetelmiin.