Hae opiskelijaksi

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voit peruskoulutuksen puolella opiskella lääketiedettä, hammaslääketiedettä, translationaalista lääketiedettä, terveydenhuollon kehittämistä, psykologiaa ja logopediaa.

Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja ovat lääketieteen lisensiaatti (LL), hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL) ja filosofian maisteri (FM), joita valmistuu kansainvälisestä translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmasta, psykologian kandidaatti (PsK) ja psykologian maisteri (PsM) sekä humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja filosofian maisteri (FM), pääaineena logopedia sekä terveystieteiden maisteri (TtM), joita valmistuu terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelmasta. 

Lääketieteellisen tiedekunnan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet tieteellisen tiedon hakemiseen, kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen sekä antaa edellytykset jatko-opintoihin. Tiedekunnan koulutukset valmistavat opiskelijoita laillistetuiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi: lääkäreiksi, hammaslääkäreiksi, psykologeiksi ja puheterapeuteiksi.

Tiedekunnan opinnoissa sovelletaan opiskelijalähtöisiä, toisiaan täydentäviä oppimismenetelmiä ja pyritään teorian ja käytännön yhteensovittamiseen sekä ammatillisesta käytännöstä nousevien tilanteiden käyttämiseen opetuksen lähtökohtana. Opintoja kehitetään aktiivisesti opiskelijapalautteen avulla. Opiskelijoilla on keskeinen rooli myös opetuksen kehittämiseen tähtäävissä toimikunnissa.Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Hakeminen

Lääketieteellisellä tiedekunnalla ei ole erillistä hakuopasta. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät joko yliopiston hakijapalveluiden ylläpitämiltä sivuilta tai Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu. Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Helsingin yliopistossa lääketiedettä voi opiskella suomenkielisellä ja ruotsinkielisellä opintolinjalla. Opintolinjat muodostavat ovat hakukohteensa. Ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksytään enintään 5 % lääkärikoulutukseen koko maassa hyväksyttävien määrästä.

Koulutusohjelmat tarjoavat rajoitetusti opiskelumahdollisuuksia muille kuin tiedekunnan omille tutkinto-opiskelijoille. Tutustu valinnaisiin opintoihin, erillisiin opintoihin ja JOO-opintoihin opiskeluoikeuksien ohjesivulla.

Tutkijalinja

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijalinja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa jo ensimmäisen vuoden jälkeen lisensiaatin tutkinnon ohella tohtorintutkintoon tähtäävä hyvin valvottu ja ohjattu tutkimustyö. Tutkijalinjalaiset valitaan vuosittain lääketieteen, hammaslääketieteen, logopedian ja psykologian ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Ensi vaiheessa opiskelijoita opastaa tuutorit.

Tutkijalinjan opiskelijat työskentelevät tutkimusryhmissä viiden kesän ajan ennen perustutkinnon suorittamista. Kahden ensimmäisen kesän aikana opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tekemään tutkimusta 1-4 eri tutkimusryhmässä tutustuakseen eri tutkimusaiheisiin ja -asetelmiin. Viimeistään toisen kesän jälkeen opiskelija aloittaa väitöskirjaan tähtäävän tutkimuksen yhdessä tiedekunnan tutkimusryhmistä.