Osaamistavoitteet

Osa lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksista valmistaa opiskelijoita laillistetuiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Lääkäriksi, hammaslääkäriksi, psykologiksi ja puheterapeutiksi valmistavien koulutusten osaamistavoitteet on luotu alakohtaisesti valtakunnallisessa yhteistyössä. Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä valmistuvan opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään.
Tutustu eri alojen osaamistavoitteisiin

Alakohtaiset osaamistavoitteet on määritelty, jotta koulutusta järjestävillä yksiköillä olisi yhteinen näkemys alalta valmistuvan opiskelijan osaamisesta. Osaamistavoitteet on luotu ja arvioitu valtakunnallisessa yhteistyössä, yhdessä kunkin alan sidosryhmien kanssa. Tavoitteet muovaavat alan suomalaista koulutusta ja valmistuvien opiskelijoiden osaamista työelämässä. Osaamistavoitteet ohjaavat osaltaan opetussuunnitelmien kehittämistä ja opetuksen sisältöä.