Transmed -ohjelmassa opiskellaan tieteidenvälisesti

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmassa (TRANSMED) bio- ja luonnontieteiden perustaidot yhdistyvät biolääketieteeseen ja kliinisen lääketieteen tarpeita palveleviin tutkimustaitoihin. Se muodostaa sillan perustutkimuksen ja potilaiden hoidon välille.

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelman opetuksen vahvuus ovat eri koulutustaustoista tulevat opiskelijat.

Erilaiset ryhmätyöskentelymuodot antavat tilaisuuden oppia toisilta opiskelijoilta: biologi bioinformaatikolta ja farmaseutti psykologilta. Vuorovaikutustaidot kehittyvät, kun oppimaansa selittää eri tieteenalalta tulevalle opiskelutoverille.

Opintojen aikana opiskelijat kohtaavat sekä tutkijoita, potilaita että kliinisiä asiantuntijoita, ja harjoittelevat kirjallisesti sekä tieteellisen tekstin tuottamista että tieteen popularisointia.

Tieto ja osaaminen jalostuu tiimeissä

Tiedonhankintaa ja ongelmanratkaisutaitoja harjoitellaan team-based learning -menetelmällä toteutettavilla kursseilla. Opiskelijat perehtyvät etukäteen digitaaliseen oppimateriaaliin, minkä jälkeen opetustilanteessa he soveltavat oppimaansa ratkomalla annettuja ongelmia pienryhmissä. Ongelmien ratkaisemisessa ryhmät saavat myös vapaasti hyödyntää verkosta löytyvää tietoa. Lopuksi opittua syvennetään keskustelemalla kaikkien ryhmien ratkaisuista yhteisesti opettajan johdolla.

 Opintojensa lopuksi opiskelijat kirjoittavat tutkimussuunnitelman omasta tutkimusideastaan ja puolustavat sitä suullisesti asiantuntijan läsnä ollessa. Monen mielestä tässä vaiheessa saa näyttää kaiken oppimansa!

Katso koulutuksesta kertova video

Tiina Immonen, yliopistonlehtori
Johtaja, Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma (TRANSMED)