Logopedian opinnoissa digitaalisuus tukee vuorovaikutusta ja oppimista

Logopedia on monitieteinen ala, mikä näkyy myös tutkimukseen perustuvassa opetuksessamme. Opiskelijat oppivat tyypillisestä ja epätyypillisestä puheesta, kielestä ja vuorovaikutuksesta sekä äänenkäytöstä ja nielemisestä koko elämänkaaren ajalta.

Opiskelijamme ovat motivoituneita ja kiinnostuneita jo opintojen varhaisessa vaiheessa integroimaan uusimman tieteellisen tutkimustiedon käytännön työhön. Tätä pyrimmekin korostamaan opetuksessa. Kehitämme opetuksen linjakkuutta koulutusohjelmana pitkäjänteisesti ja eteenpäin katsoen.  

Opimme vuorovaikutuksessa. Siksi kohtaaminen ja keskustelu ovat myös merkittäviä oppimisen välineitä. Tämän vuoksi opiskelijoiden osallistaminen opetukseen esim. keskustelujen ja käänteisen oppimisen menetelmin on paitsi palkitsevaa myös oppimista tukevaa. Ja vaikka toisin voisi luulla, digitaalisuus saattaa myös syventää tällaisia kohtaamisia. Jos luento katsotaankin etukäteen videolta, yhteisen ajan voi käyttää keskusteluun ja asioiden kertaamiseen, mikä syventää oppimista. Logopedian maisteriohjelman digiloikkahankkeessa luodut asiantuntijavideot ja tutoriaalit lisäävät tämänkaltaisen opetuksen mahdollisuuksia.

Helsingin yliopiston digiloikkaverkoston ja yliopistopedagogiikan keskuksen järjestämät koulutukset ovat hyödyllisiä ja menevät usein suoraan aktiiviseen käyttöön opiskelijoiden hyödyksi! On arvokasta, että lääketieteellisessä tiedekunnassa pedagogisten ratkaisujen miettimiseen on mahdollista saada asiantuntevaa apua. Tietoa opetuksen uusista menetelmistä voi seurata myös sosiaalisen median, erityisesti Twitterin kautta. Maailma on rajana!

Satu Saalasti, yliopistonlehtori
Psykologian ja logopedian osasto